Butterfree

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
011.png #011: Metapod Pokémon #013: Weedle 013.png
Butterfree #012
012 model.png
Typ Šance na chycení
Bugtyp.png Bug/Flying Flyingtyp.png 45
Ability Hidden Abilita
Compound Eyes Tinted Lens
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Svítání/Ráno 10-50
Místo spawnu Poměr pohlaví
Ve vzduchu 50% ♂, 50% ♀
EV zařazení
2 Special Attack
1 Special Defense
Osedlání Chování
Ne Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Bug


Butterfree je dvou-typový Pokémon, a to Bug/Flying.
Vyvíjí se z Metapoda na úrovni 10, který se vyvíjí z Caterpie na úrovni 7.

Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost Rarita
Forests (lesy) Svítání/Ráno Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Birches (břízové lesy) Svítání/Ráno Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Flowery (květnové biomy) Svítání/Ráno Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Jungles (džungle) Svítání/Ráno Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Forests (lesy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Birches (břízové lesy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Flowery (květnové biomy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Jungles (džungle) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Forests (lesy) Den Všude Sweet Scent Vzácný 40.0
Birches (břízové lesy) Den Všude Sweet Scent Vzácný 40.0
Flowery (květnové biomy) Den Všude Sweet Scent Vzácný 40.0
Jungles (džungle) Den Všude Sweet Scent Vzácný 40.0
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky

Dropy

Dropy Šance Množství
Silverpowder.png Silver Powder 5% 1
String vanilla.png String 100% 1

Held item

Předmět Šance
Silverpowder.png Silver Powder 5%


Staty

Staty Rozmezí
Na úrovni 100
HP: 60
230 - 324
Attack: 45
85 - 207
Defense: 50
94 - 218
Sp. Atk: 90
166 - 306
Sp. Def: 80
148 - 284
Speed: 70
130 - 262
Celkem: 395
Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou
Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou

Účinnost proti typům

Bugtyp.png Darktyp.png Dragontyp.png Electrictyp.png Fairytyp.png Fightingtyp.png Firetyp.png Flyingtyp.png Ghosttyp.png Grasstyp.png Groundtyp.png Icetyp.png Normaltyp.png Poisontyp.png Psychictyp.png Rocktyp.png Steeltyp.png Watertyp.png
½× ¼× ¼×

Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
1 Gust Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 40 100% 35
1 Harden Normaltyp.pngNormal Status —% 30
1 Tackle Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 35
1 String Shot Bugtyp.pngBug Status 95% 40
1 Bug Bite Bugtyp.pngBug Fyzický útok 60 100% 20
Evolucí Gust Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 40 100% 35
4 Supersonic Normaltyp.pngNormal Status 55% 20
8 Confusion Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 50 100% 25
12 Poison Powder Poisontyp.pngPoison Status 75% 35
12 Stun Spore Grasstyp.pngGrass Status 75% 30
12 Sleep Powder Grasstyp.pngGrass Status 75% 15
16 Psybeam Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 65 100% 20
20 Whirlwind Normaltyp.pngNormal Status —% 20
24 Air Slash Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 75 95% 15
28 Safeguard Normaltyp.pngNormal Status —% 25
32 Bug Buzz Bugtyp.pngBug Speciální útok 90 100% 10
36 Tailwind Flyingtyp.pngFlying Status —% 15
40 Rage Powder Bugtyp.pngBug Status —% 20
44 Quiver Dance Bugtyp.pngBug Status —% 20

Naučené z TM/TR/HM

TM/TR/HM Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Tmnormal.png TM08 Hyper Beam Normaltyp.pngNormal Speciální útok 150 90% 5
Tmnormal.png TM09 Giga Impact Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 150 90% 5
Tmgrass.png TM11 Solar Beam Grasstyp.pngGrass Speciální útok 120 100% 10
Tmnormal.png TM19 Safeguard Normaltyp.pngNormal Status —% 25
Tmpsychic.png TM21 Rest Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
Tmdark.png TM23 Thief Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 25
Tmnormal.png TM24 Snore Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100% 15
Tmnormal.png TM25 Protect Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Tmgrass.png TM28 Giga Drain Grasstyp.pngGrass Speciální útok 75 100% 10
Tmnormal.png TM31 Attract Normaltyp.pngNormal Status 100% 15
Tmwater.png TM33 Rain Dance Watertyp.pngWater Status —% 5
Tmfire.png TM34 Sunny Day Firetyp.pngFire Status —% 5
Tmnormal.png TM39 Facade Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Tmnormal.png TM40 Swift Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 —% 20
Tmbug.png TM56 U-turn Bugtyp.pngBug Fyzický útok 70 100% 20
Tmpoison.png TM74 Venoshock Poisontyp.pngPoison Speciální útok 65 100% 10
Tmnormal.png TM76 Round Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
Tmflying.png TM78 Acrobatics Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 55 100% 15
Tmelectric.png TM82 Electroweb Electrictyp.pngElectric Speciální útok 55 95% 15
Tmfairy.png TM87 Draining Kiss Fairytyp.pngFairy Speciální útok 50 100% 10
Tmflying.png TM95 Air Slash Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 75 95% 15
Trpsychic.png TR11 Psychic Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 90 100% 10
Trnormal.png TR20 Substitute Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Trnormal.png TR26 Endure Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Trnormal.png TR27 Sleep Talk Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Trnormal.png TR29 Baton Pass Normaltyp.pngNormal Status —% 40
Trghost.png TR33 Shadow Ball Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 80 100% 15
Trpsychic.png TR40 Skill Swap Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
Trsteel.png TR46 Iron Defense Steeltyp.pngSteel Status —% 15
Trbug.png TR61 Bug Buzz Bugtyp.pngBug Speciální útok 90 100% 10
Trgrass.png TR65 Energy Ball Grasstyp.pngGrass Speciální útok 90 100% 10
Trflying.png TR89 Hurricane Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 110 70% 10
Trbug.png TR96 Pollen Puff Bugtyp.pngBug Speciální útok 90 100% 15

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Dual Wingbeat Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 40 90% 10

Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Tento Pokémon se neučí žádný útok pářením

Převedením z jiné generace

  • Tato funkce zatím není součástí Pixelmon módu
Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Aerial Ace Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 —% 20
Air Cutter Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 60 95% 25
Bide × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok —% 10
Captivate × Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
Confide Normaltyp.pngNormal Status —% 20
Curse Ghosttyp.pngGhost Status —% 10
Defog Flyingtyp.pngFlying Status —% 15
Double Team Normaltyp.pngNormal Status —% 15
Double-Edge Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 15
Dream Eater Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 100 100% 15
Flash × Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
Frustration × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Headbutt Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 15
Hidden Power × Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
Infestation Bugtyp.pngBug Speciální útok 20 100% 20
Mega Drain Grasstyp.pngGrass Speciální útok 40 100% 15
Mimic Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Morning Sun Normaltyp.pngNormal Status —% 5
Natural Gift × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 15
Nightmare × Ghosttyp.pngGhost Status 100% 15
Ominous Wind × Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 60 100% 5
Psych Up Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Psywave × Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 100% 15
Rage × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 20 100% 20
Razor Wind × Normaltyp.pngNormal Speciální útok 80 100% 10
Reflect Psychictyp.pngPsychic Status —% 20
Return × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Roost Flyingtyp.pngFlying Status —% 10
Secret Power × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Signal Beam × Bugtyp.pngBug Speciální útok 75 100% 15
Silver Wind × Bugtyp.pngBug Speciální útok 60 100% 5
Struggle Bug Bugtyp.pngBug Speciální útok 50 100% 20
Swagger Normaltyp.pngNormal Status 85% 15
Sweet Scent Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
Take Down Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90 85% 20
Teleport Psychictyp.pngPsychic Status —% 20
Toxic Poisontyp.pngPoison Status 90% 10
Twister Dragontyp.pngDragon Speciální útok 40 100% 20