Charmander

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
003.png #003: Venusaur Pokémon #005: Charmeleon 005.png
Charmander #004
300px
Typ Šance na chycení
Firetyp.png Fire 45
Ability Hidden Abilita
Blaze
Solar Power
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Den 10-16
Místo spawnu Poměr pohlaví
Na zemi 87.5% ♂, 12.5% ♀
EV zařazení
1 Speed
Osedlání Chování
Ne Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Monster/Dragon


Charmander je Fire typový Pokémon, zároveň se jedná o starter Pokémona.
Na úrovni 16 se vyvíjí na Charmeleona a na úrovni 32 se vyvíjí na Charizarda.

Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost Rarita
Mountainous (hory) Den Na zemi Jasné počasí Ultra vzácný 5.0
Mesa (Bryce) Den Na zemi Jasné počasí Ultra vzácný 5.0
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky

Dropy

Dropy Šance Množství
Blaze powder vanilla.png Blaze Powder 100% 1-2
Firegem.png Fire Gem 5% 1


Staty

Staty Rozmezí
Na úrovni 100
HP: 39
188 - 282
Attack: 52
98 - 223
Defense: 43
81 - 203
Sp. Atk: 60
112 - 240
Sp. Def: 50
94 - 218
Speed: 65
121 - 251
Celkem: 309
Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou
Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou

Účinnost proti typům

Za normálních bojových podmínek má Pokémon tyto efektivity
Bugtyp.png Darktyp.png Dragontyp.png Electrictyp.png Fairytyp.png Fightingtyp.png Firetyp.png Flyingtyp.png Ghosttyp.png Grasstyp.png Groundtyp.png Icetyp.png Normaltyp.png Poisontyp.png Psychictyp.png Rocktyp.png Steeltyp.png Watertyp.png
½× ½× ½× ½× ½× ½×
Poznámka:

Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
1 Scratch Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 35
1 Growl Normaltyp.pngNormal Status 100% 40
4 Ember Firetyp.pngFire Speciální útok 40 100% 25
8 Smokescreen Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
12 Dragon Breath Dragontyp.pngDragon Speciální útok 60 100% 20
17 Fire Fang Firetyp.pngFire Fyzický útok 65 95% 15
20 Slash Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
24 Flamethrower Firetyp.pngFire Speciální útok 90 100% 15
28 Scary Face Normaltyp.pngNormal Status 100% 10
32 Fire Spin Firetyp.pngFire Speciální útok 32 85% 15
36 Inferno Firetyp.pngFire Speciální útok 100 50% 5
40 Flare Blitz Firetyp.pngFire Fyzický útok 120 100% 15

Naučené z TM/TR/HM

TM/TR/HM Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Tmnormal.png TM00 Mega Punch Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 85 20
Tmnormal.png TM01 Mega Kick Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 75 5
Tmfire.png TM03 Fire Punch Firetyp.pngFire Fyzický útok 75 100 15
Tmelectric.png TM05 Thunder Punch Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 75 100 15
Tmfire.png TM13 Fire Spin Firetyp.pngFire Speciální útok 35 85 15
Tmground.png TM15 Dig Groundtyp.pngGround Fyzický útok 80 100 10
Tmpsychic.png TM21 Rest Psychictyp.pngPsychic Status 10
Tmrock.png TM22 Rock Slide Rocktyp.pngRock Fyzický útok 75 90 10
Tmnormal.png TM24 Snore Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100 15
Tmnormal.png TM25 Protect Normaltyp.pngNormal Status 10
Tmnormal.png TM26 Scary Face Normaltyp.pngNormal Status 100 10
Tmnormal.png TM31 Attract Normaltyp.pngNormal Status 100 15
Tmfire.png TM34 Sunny Day Firetyp.pngFire Status 5
Tmdark.png TM37 Beat Up Darktyp.pngDark Fyzický útok 100 10
Tmfire.png TM38 Will-O-Wisp Firetyp.pngFire Status 85 15
Tmnormal.png TM39 Facade Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100 20
Tmnormal.png TM40 Swift Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 20
Tmnormal.png TM41 Helping Hand Normaltyp.pngNormal Status 20
Tmfighting.png TM43 Brick Break Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 75 100 15
Tmnormal.png TM46 Weather Ball Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100 10
Tmrock.png TM48 Rock Tomb Rocktyp.pngRock Fyzický útok 60 95 15
Tmdark.png TM59 Fling Darktyp.pngDark Fyzický útok 100 10
Tmghost.png TM65 Shadow Claw Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 70 100 15
Tmfire.png TM68 Fire Fang Firetyp.pngFire Fyzický útok 65 95 15
Tmnormal.png TM76 Round Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100 15
Tmflying.png TM78 Acrobatics Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 55 100 15
Tmnormal.png TM94 False Swipe Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100 40
Trnormal.png TR00 Swords Dance Normaltyp.pngNormal Status 20
Trnormal.png TR01 Body Slam Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 85 100 15
Trfire.png TR02 Flamethrower Firetyp.pngFire Speciální útok 90 100 15
Trfire.png TR15 Fire Blast Firetyp.pngFire Speciální útok 110 85 5
Trnormal.png TR20 Substitute Normaltyp.pngNormal Status 10
Trdragon.png TR24 Outrage Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 120 100 10
Trnormal.png TR26 Endure Normaltyp.pngNormal Status 10
Trnormal.png TR27 Sleep Talk Normaltyp.pngNormal Status 10
Trsteel.png TR31 Iron Tail Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100 75 15
Trdark.png TR32 Crunch Darktyp.pngDark Fyzický útok 80 100 15
Trfire.png TR36 Heat Wave Firetyp.pngFire Speciální útok 95 90 10
Trfire.png TR43 Overheat Firetyp.pngFire Speciální útok 130 90 5
Trdragon.png TR47 Dragon Claw Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 80 100 15
Trdragon.png TR51 Dragon Dance Dragontyp.pngDragon Status 20
Trfire.png TR55 Flare Blitz Firetyp.pngFire Fyzický útok 120 100 15
Trdragon.png TR62 Dragon Pulse Dragontyp.pngDragon Speciální útok 85 100 10
Trnormal.png TR85 Work Up Normaltyp.pngNormal Status 30

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Fire Pledge Fire Special 80 100% 10

Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
696.png 697.png 698.png 699.png Ancient Power Rocktyp.pngRock Speciální útok 60 100% 5
108.png 463.png 143.png 784.png Belly Drum Normaltyp.pngNormal Status —% 10
007.png 008.png 009.png 130.png 143.png 246.png
247.png 248.png 294.png 295.png 328.png 329.png
330.png 371.png 372.png 373.png 443.png 444.png
445.png 610.png 611.png 612.png 621.png 633.png
634.png 635.png 696.png 697.png 712.png 713.png
714.png 715.png 833.png 834.png 885.png 886.png
887.png
Bite Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 25
833.png 834.png Counter Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100% 20
147.png 148.png 149.png 329.png 330.png 443.png
444.png 445.png 633.png 634.png 635.png 841.png
886.png 887.png
Dragon Rush Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 100 75% 10
147.png 148.png 149.png 329.png 330.png 350.png
373.png 621.png 696.png 697.png 782.png 783.png
784.png 884.png
Dragon Tail Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 60 90% 10
304.png 305.png 306.png 621.png 884.png Metal Claw Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 50 95% 35
149.png 714.png 715.png 841.png Wing Attack Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 100% 35

Převedením přes Transfer Tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Aerial Ace Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 —% 20
Air Cutter Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 60 95% 25
Bide × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok —% 10
Blast Burn Firetyp.pngFire Speciální útok 150 90% 5
Block Normaltyp.pngNormal Status —% 5
Captivate × Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
Celebrate Normaltyp.pngNormal Status —% 40
Confide Normaltyp.pngNormal Status —% 20
Curse Ghosttyp.pngGhost Status —% 10
Cut Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 50 95% 30
Defense Curl Normaltyp.pngNormal Status —% 40
Double Team Normaltyp.pngNormal Status —% 15
Double-Edge Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 15
Dragon Rage × Dragontyp.pngDragon Speciální útok 100% 10
Dynamic Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100 50% 5
Echoed Voice Normaltyp.pngNormal Speciální útok 40 100% 15
Flame Burst × Firetyp.pngFire Speciální útok 70 100% 15
Flame Charge Firetyp.pngFire Fyzický útok 50 100% 20
Focus Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 150 100% 20
Frustration × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Fury Cutter Bugtyp.pngBug Fyzický útok 40 95% 20
Fury Swipes Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 18 80% 15
Headbutt Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 15
Hidden Power × Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
Hone Claws Darktyp.pngDark Status —% 15
Howl Normaltyp.pngNormal Status —% 40
Incinerate Firetyp.pngFire Speciální útok 60 100% 15
Leer Normaltyp.pngNormal Status 100% 30
Mimic Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Mud-Slap Groundtyp.pngGround Speciální útok 20 100% 10
Natural Gift × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 15
Power-Up Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 40 100% 20
Quick Attack Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 30
Rage × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 20 100% 20
Reflect Psychictyp.pngPsychic Status —% 20
Return × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Rock Smash Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 40 100% 15
Secret Power × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Seismic Toss Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100% 20
Skull Bash Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 130 100% 10
Strength Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 100% 15
Submission Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 80 80% 20
Swagger Normaltyp.pngNormal Status 85% 15
Take Down Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90 85% 20
Toxic Poisontyp.pngPoison Status 90% 10