Příkazy

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obecné příkazy

Teleporty

 • /sethome - Vytvoří teleport domů
 • /home - Teleport domů
 • /sethome Jméno - Vytvoří další teleport, každý hráč může mít max 10 teleportů
 • /home jméno - Teleport na uložený home
 • /delhome Jméno - Smaže uložený teleport
 • /spawn - Teleport na spawn
 • /tpa JménoHráče - Teleport na hráče, vyžaduje potvrzení
 • /tpahere JménoHráče - Teleport hráče k sobě, vyžaduje potvrzení
 • /tpaccept , /tpdeny - Přijmutí nebo odmítnutí teleportu, lze vyřešit i kliknutím do chatu
 • /warps - Seznam dostupných warpů, následně se teleportuješ kliknutím v chatu nebo zadáním příkazu např. /warp eventy
 • /arena , /centrum , /evs , /navody , /raidy , /shop , /shrine , /tutor - Většina warpů má svou vlastní zkratku
 • /safari - Menu s koupí vstupenky a teleportem do/ze Safari, jsou zde zakázané ostatní teleporty, odejít lze pouze přes /safari
 • /rtp - Náhodný teleport do stavebního světa, lze použít jednou za 5 minut
 • /tezba - Náhodný teleport těžebního světa, lze použít jednou za 5 minut
 • /back - Teleport na předchozí pozici, třeba když se teleportuješ ke kamarádovi a chceš jít zpět

Peníze

 • /bal , /money - Aktuální stav na účtě
 • /bal JménoHráče - Aktuální stav na účtu daného hráče
 • /baltop - Seznam nejbohatších hráčů na serveru
 • /pay JménoHráče částka např. /pay Steedr 200 - Pošle peníze hráči

Komunikace

 • /msg JménoHráče - Napíše soukromou zprávu hráči
 • /r text - Rychlá odpověď na zprávu v msg, zprávu odešle poslednímu hráči, který ti psal v msg
 • /ignore JménoHráče např. /ignore Steedr - V chatu neuvidíš žádné zprávy které hráč napíše, nelze použít na členy Admin Teamu
 • /ignorelist - Seznam ignorovaných hráčů

Ostatní

 • /banneditems - Seznam zakázaných předmětů a bloků
 • /barvy - Seznam dostupných barevných znaků
 • /casy - Části dne podle hodin na minimapě (svítání, odpoledne, půlnoc, atd.)
 • /fly - Létání téměř ve všech světech
 • /kit start - Základní sada nástrojů a pokéballů, možné vybrat pouze jednou
 • /kits - Seznam všech dostupných kitů
 • /playtime - Odehraný čas na serveru (bez AFK)
 • /playtop - Největší závisláci na serveru (bez AFK)
 • /pocasi - Možnost koupit změnu času a počasí v Safari za herní měnu
 • /prikazy - Stručný seznam těch nejzákladnějších příkazů
 • /trezor - Otevře trezor, lze otevřít i bez aktivního VIP, pozice do trezoru jsou pouze z VIP
 • /kos nebo /trash - Odpadkový koš, po zavření smaže všechny vložené předměty bez možnosti vrácení zpět

Pokémon příkazy

 • /checkspawn - Vypíše seznam Pokémonů co se mohou spawnout ve tvém okolí
 • /pc - Otevře počítač se všemi Pokémony
 • /pheal - Vyléčí všechny Pokémony v partě, lze použít jednou za 30 minut
 • /pokeconvert <pozice> např. /pokeconvert 3 - Převede Pokémona na předmět, který lze někomu darovat a následně ho převést zpět
 • /endbattle - Ukončí souboj s Pokémonem či trenérem
 • /gift JménoHráče <pozice> např. /gift Steedr 3 - Pošle hráči Pokémona
 • /hunt - Za chycení Pokémona s uvedenými požadavky získáš odměny
 • /tradesim <pozice> - Simulace obchodu pro evoluci Pokémona, v případě Karrablasta lze použít příkaz v této formě /tradesim 2 shelmet
 • /wt - Možnost vyměnit svého Pokémona za náhodného, každý den se seznam obměňuje

Informace o Pokémonech

 • /wiki JménoPokémona - Obecné informace o Pokémonovi
 • /party - Kompletní přehled o Pokémonech v partě, IV, EV, nátura, Abilita, útoky a tak dále
 • /ivs <pozice> např. /ivs 3 - Přehled IV statů Pokémona v partě
 • /evs <pozice> např. /evs 3 - Přehled EV statů Pokémona v partě
 • /eggsteps <pozice> např. /eggsteps 3 - Kolik zbývá ujít kroků pro vylíhnutí z vejce
 • /pokedisplay <pozice> např. /pokedisplay 3 - Ukáže Pokémona do chatu všem hráčům, za příkaz lze dopsat jméno a uvidí to pouze daná osoba, příklad /pokedisplay 3 Steedr

Legendy a Beasti

 • /ll - zobrazí posledních 5 spawnutých Legend, Ultra Beastů, Shadow, Shiny a Boss pokémonů
 • /legendarytrust add JménoHráče - Povolí hráči zaútočit na čerstvě spawnutou legendu (ochrana trvá 5 minut od spawnutí)
 • /legendy - Otevře menu kde výměnou za 2 legendy obdržíte Klíč k Legendary Bedně

Obchody

 • /gts - Nákup a prodej předmětu a Pokémonů mezi hráči, cenu si určují hráči, přičemž je zde nastaven výpočet minimální ceny podle Pravidel
 • /gts sell <množství> <cena> - Přidání předmětů do nabídky, položku musíš držet v ruce
 • /sts - Prodej Pokémonů serveru, ceny jsou zde pevně dané podle statů

Reset Pokémonů

 • /pokerestart - Vymazání všech Pokémonů v partě i PC a resetování pokédexu, začnete úplně znova výběrem starter Pokémona.
  Před použitím doporučujeme konzultaci s AT v ticketu pro předejití případných problémů.

Claimy

 • /claimcreate <poloměr> např. /claimcreate 50 - Automatické vytvoření čtvercového claimu o velikosti 101x101
 • /trust JménoHráče např. /trust Steedr - Povolí hráči používat všechny bloky včetně stavění
 • /trust JménoHráče manager např. /trust Steedr manager - Plný přístup ke claimu včetně přidávání dalších lidí
 • /accesstrust JménoHráče např. /accesstrust Steedr - Povolí hráči používat pouze páčky, tlačítka a jiné předměty, které nemají inventář, nemůže pokládat a ni ničit bloky
 • /containertrust JménoHráče např. /containertrust Steedr - Povolí hráči používat všechyn předměty a otevírat bedny, nemůže pokládat a ni ničit bloky
 • /claimlist - Seznam všech vlastněných claimů, nutné vyscrolovat v textu, při kliknutí na fialové TP tě to teleportuje na jeho místo
 • /claimsetspawn - Nastaví novou pozici pro teleport na claim
 • /abandonclaim nebo /abandon - Smaže claim v kterém právě stojíš, pokud stojíš v subclaimu, tak smaže pouze ten, hlavní ti zůstane
 • /claimexpand počet např. /claimexpand 35 - Rozšíří claim o daný počet bloků směrem jakým se díváš
 • /claimgreeting zpráva - Uvítací zpráva při vstupu do claimu
  • /claimgreeting clear - Odstraní uvítací zprávu
 • /claimfarewell zpráva - Zpráva na rozloučenou při odchodu z claimu
  • /claimfarewell clear - Odstraní zprávu na rozloučenou
 • /claimtransfer JménoHráče - Převede claim na jiného hráče
 • /claim - Vytváření či rozšiřování claimu bez nutnosti mít v ruce zlatou lopatku, vypneš opětovným zadáním příkazu
 • /subdivideclaims - Zapne vytváření subclaimu, vhodné když máš velký claim a chceš povolit hráči jen určitou část, lze vytvářet pouze uvnitř claimů
 • /cuboid - Zapne vytváření 3D claimů, výška a hloubka claimu bude jak si ji určíš, vhodné např. pro subclaimy
 • /playerinfo , /playerinfo JménoHráče - Informace o hráči, počet claim bloků, poslední přihlášení a další

Příkazy pro VIP

 • /ec - Ender truhla kdekoliv a kdykoliv
 • /fly - Létání ve všech světech
 • /gender - Menu na změnu pohlaví Pokémona, možné použít jednou za 24 hodin
 • /kit vip - 1x za 7 dní, obsahuje 10x Copper Hourglass, 10x Silver Hourglass, 6x Gold Hourglass a 5x Rare Candy
 • /pheal - Vyléčí všechny Pokémony v partě, lze použít jednou za minutu
 • /pokecolor <pozice> <Přezdívka> např. /pokecolor 3 &2&lIvysaur - Barevná přezdívka Pokémona
 • /rank - Zjištění jak dlouho ti zbývá do konce VIP
 • /opravit - Opraví nástroj držený v ruce, lze použít jednou za 20 minut
 • /resetevs <pozice> např. /resetevs 3 - Resetuje EVs u Pokémona, lze použít jednou za 30 minut
 • /trezor - Otevře trezor, lze otevřít i bez aktivního VIP
 • /wb - Crafting stůl kdekoliv a kdykoliv