Pidgeot

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
017.png #017: Pidgeotto Pokémon #019: Rattata 019.png
Pidgeot #018
018 model.png
Typ Šance na chycení
Normaltyp.png Normal/Flying Flyingtyp.png 45
Ability Hidden Abilita
Keen Eye
Tangled Feet
Big Pecks
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Den 36-50
Místo spawnu Poměr pohlaví
Ve vzduchu 50% ♂, 50% ♀
EV zařazení
3 Speed
Osedlání Chování
Ano Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Flying


Pidgeot je dvou-typový Pokémon, a to Normal/Flying.
Vyvijí se z Pidgeotto na úrovni 36,který se vyvíjí z Pidgey na úrovni 18 .
Pidgeot má Mega Evoluci.

Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost Rarita
Forests (lesy) Den Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 0.5
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky

Dropy

Dropy Šance Množství
Feather vanilla.png Feather 100% 1-3
Resist feather.png Resist feather 50% 1-2
Sharpbeak.png Sharp beak 5% 1

Staty

Staty Rozmezí
Na úrovni 100
HP: 83
276 - 370
Attack: 80
148 - 284
Defense: 75
139 - 273
Sp. Atk: 70
130 - 262
Sp. Def: 70
130 - 262
Speed: 101
186 - 331
Celkem: 479
Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou
Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou

Účinnost proti typům

Bugtyp.png Darktyp.png Dragontyp.png Electrictyp.png Fairytyp.png Fightingtyp.png Firetyp.png Flyingtyp.png Ghosttyp.png Grasstyp.png Groundtyp.png Icetyp.png Normaltyp.png Poisontyp.png Psychictyp.png Rocktyp.png Steeltyp.png Watertyp.png
½× ½×

Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
1 Tackle Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 35
5 Sand Attack Groundtyp.pngGround Status 100% 15
9 Gust Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 40 100% 35
13 Quick Attack Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 30
17 Whirlwind Normaltyp.pngNormal Status —% 20
21 Twister Dragontyp.pngDragon Speciální útok 40 100% 20
25 Feather Dance Flyingtyp.pngFlying Status 100% 15
29 Agility Psychictyp.pngPsychic Status —% 30
33 Wing Attack Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 100% 35
37 Roost Flyingtyp.pngFlying Status —% 10
41 Tailwind Flyingtyp.pngFlying Status —% 15
45 Mirror Move Flyingtyp.pngFlying Status —% 20
49 Air Slash Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 75 95% 15
53 Hurricane Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 110 70% 10

Naučené z TM/TR/HM

TM/TR/HM Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Tmnormal.png TM01 Work Up Normaltyp.pngNormal Status —% 30
Tmflying.png TM06 Toxic Poisontyp.pngPoison Status 90% 10
Tmgrass.png TM10 Hidden Power Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
Tmgrass.png TM11 Sunny Day Firetyp.pngFire Status —% 5
Tmpsychic.png TM17 Protect Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Tmpsychic.png TM18 Rain Dance Watertyp.pngWater Status —% 5
Tmnormal.png TM19 Roost Flyingtyp.pngFlying Status —% 10
Tmpsychic.png TM21 Frustration Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Tmice.png TM27 Return Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Tmrock.png TM32 Double Team Normaltyp.pngNormal Status —% 15
Tmnormal.png TM40 Aerial Ace Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 —% 20
Tmfighting.png TM42 Facade Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Tmpsychic.png TM44 Rest Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
Tmwater.png TM45 Attract Normaltyp.pngNormal Status 100% 15
Tmnormal.png TM46 Thief Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 25
Tmrock.png TM48 Round Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
Tmice.png TM51 Steel Wing Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 70 90% 25
Tmnormal.png TM76 Fly Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 90 95% 15
Tmfairy.png TM87 Swagger Normaltyp.pngNormal Status 85% 15
Tmgrass.png TM88 Sleep Talk Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Tmfairy.png TM89 U-turn Bugtyp.pngBug Fyzický útok 70 100% 20
Tmelectric.png TM90 Substitute Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Tmgrass.png TM100 Confide Normaltyp.pngNormal Status —% 20

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Defog Flyingtyp.pngFlying Status —% 15
Heat Wave Firetyp.pngFire Speciální útok 95 90% 10
Sky Attack Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 140 90% 5
Snore Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100% 15
Tailwind Flyingtyp.pngFlying Status —% 15
Uproar Normaltyp.pngNormal Speciální útok 90 100% 10

Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
041.png 042.png 169.png 083.png 227.png 278.png

519.png 520.png 521.png 527.png 528.png 561.png
714.png 715.png 741.png

Air Cutter Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 60 95% 25
016.png 017.png 018.png 041.png 042.png 169.png
083.png 163.png 164.png 178.png 227.png 276.png
277.png 278.png 468.png 519.png 520.png 521.png
527.png 528.png 561.png 580.png 581.png 627.png
628.png 714.png 715.png 741.png
Air Slash Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 75 95% 15
083.png 276.png 277.png 396.png 397.png 398.png
580.png 581.png 627.png 628.png 663.png 722.png
723.png 724.png
Brave Bird Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 120 100% 15
580.png 581.png 627.png 628.png Defog Flyingtyp.pngFlying Status —% 15
198.png Feint Attack Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 —% 20
163.png 164.png 722.png 723.png 724.png Foresight Normaltyp.pngNormal Status —% 40
021.png 022.png 084.png 085.png 198.png 430.png
278.png
Pursuit Darktyp.pngDark Fyzický útok 40 100% 20
227.png 661.png 662.png 663.png Steel Wing Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 70 90% 25
084.png 085.png 163.png 164.png 441.png Uproar Normaltyp.pngNormal Speciální útok 90 100% 10

Převedením z jiné generace

  • Tato funkce zatím není součástí Pixelmon módu
Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Bide Normaltyp.pngNormal Fyzický útok —% 10
Captivate Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
Curse Ghosttyp.pngGhost Status —% 10
Detect Fightingtyp.pngFighting Status —% 5
Double-Edge Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 15
Endure Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Mimic Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Mud-Slap Groundtyp.pngGround Speciální útok 20 100% 10
Natural Gift Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 15
Ominous Wind Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 60 100% 5
Pluck Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 100% 20
Rage Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 20 100% 20
Secret Power Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Swift Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 —% 20
Take Down Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90 85% 20