River Spirit Arcanine

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
River Spirit Arcanine #059
059 river model.png
Typ Šance na chycení
Watertyp.png Water 15
Ability Hidden Abilita
Serene Grace
Sheer Force
Justified
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Den 25-50
Místo spawnu Poměr pohlaví
Na zemi 75.0% ♂, 25.0% ♀
EV zařazení
2 Attack
Osedlání Chování
Ano Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Field


River Spirit Arcanine je speciální vodní forma Arcanina, dostupná pouze na našem serveru.
Spawnuje se u řek a v lesích, dá se breedit stejně jako obyčejný Arcanine v rámci Field egg grupy.

Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost Rarita
Savannas (savany) Den Na zemi Žádné (při dešti 2x vyšší šance) Ultra vzácný 10.0
River (řeka) Den Na zemi Žádné (při dešti 2x vyšší šance) Ultra vzácný 10.0
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky


Staty

Staty Rozmezí
Na úrovni 100
HP: 90
290 - 384
Attack: 110
202 - 350
Defense: 80
148 - 284
Sp. Atk: 100
184 - 328
Sp. Def: 80
148 - 284
Speed: 95
175 - 317
Celkem: 555
Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou.
Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou.


Účinnost proti typům

Bugtyp.png Darktyp.png Dragontyp.png Electrictyp.png Fairytyp.png Fightingtyp.png Firetyp.png Flyingtyp.png Ghosttyp.png Grasstyp.png Groundtyp.png Icetyp.png Normaltyp.png Poisontyp.png Psychictyp.png Rocktyp.png Steeltyp.png Watertyp.png
½× ½× ½× ½×


Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
1 Water Gun Watertyp.pngWater Speciální útok 40 100% 25
1 Howl Normaltyp.pngNormal Status 40
1 Roar Normaltyp.pngNormal Status 20
1 Leer Normaltyp.pngNormal Status 100% 30
6 Bubble Watertyp.pngWater Speciální útok 40 100% 30
8 Growl Normaltyp.pngNormal Status 100% 40
10 Bite Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 25
13 Agility Psychictyp.pngPsychic Status 30
17 Helping Hand Normaltyp.pngNormal Status 20
20 Ice Fang Icetyp.pngIce Fyzický útok 65 95% 15
23 Muddy Water Watertyp.pngWater Speciální útok 90 85% 10
27 Crunch Darktyp.pngDark Fyzický útok 80 100% 15
28 Headbutt Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 15
34 Extreme Speed Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 100% 5
36 Take Down Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90 85% 20
38 Slack Off Normaltyp.pngNormal Status 10
40 Close Combat Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 120 100% 5
42 Play Rough Fairytyp.pngFairy Fyzický útok 90 90% 10
43 Soak Watertyp.pngWater Status 100% 20
45 Hydro Pump Watertyp.pngWater Speciální útok 110 80% 5
47 Aqua Jet Watertyp.pngWater Fyzický útok 40 100% 20
50 Liquidation Watertyp.pngWater Fyzický útok 85 100% 10

Naučené z TM/TR/HM

TM/TR/HM Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Staré HM04 Strength Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 100% 15
Staré HM08 Rock Climb Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90 85% 20
Staré TM06 Toxic Poisontyp.pngPoison Status 90% 10
Staré TM10 Hidden Power Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
Staré TM21 Frustration Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Staré TM27 Return Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Staré TM32 Double Team Normaltyp.pngNormal Status 15
Staré TM40 Aerial Ace Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 20
Staré TM59 Incinerate Firetyp.pngFire Speciální útok 60 100% 15
Staré TM87 Swagger Normaltyp.pngNormal Status 85% 15
Staré TM94 Rock Smash Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 40 100% 15
Staré TM103 Double-Edge Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 15
Staré TM104 Bubble Beam Watertyp.pngWater Speciální útok 65 100% 20
Staré TM110 Rage Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 20 100% 20
Staré TM112 Dragon Rage Dragontyp.pngDragon Speciální útok 100% 10
Staré TM115 Mimic Normaltyp.pngNormal Status 10
Staré TM121 Skull Bash Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 130 100% 10
Staré TM128 Curse Ghosttyp.pngGhost Status 10
Staré TM137 Dragon Breath Dragontyp.pngDragon Speciální útok 60 100% 20
Staré TM149 Water Pulse Watertyp.pngWater Speciální útok 60 100% 20
Staré TM152 Secret Power Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Staré TM163 Captivate Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
Staré TM165 Natural Gift Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 15
Staré TM170 Confide Normaltyp.pngNormal Status 20
Tmnormal.png TM08 Hyper Beam Normaltyp.pngNormal Speciální útok 150 90% 5
Tmnormal.png TM09 Giga Impact Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 150 90% 5
Tmground.png TM15 Dig Groundtyp.pngGround Fyzický útok 80 100% 10
Tmpsychic.png TM18 Reflect Psychictyp.pngPsychic Status 20
Tmnormal.png TM19 Safeguard Normaltyp.pngNormal Status 25
Tmpsychic.png TM21 Rest Psychictyp.pngPsychic Status 10
Tmdark.png TM23 Thief Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 25
Tmnormal.png TM24 Snore Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100% 15
Tmnormal.png TM25 Protect Normaltyp.pngNormal Status 10
Tmnormal.png TM31 Attract Normaltyp.pngNormal Status 100% 15
Tmwater.png TM33 Rain Dance Watertyp.pngWater Status 5
Tmice.png TM35 Hail Icetyp.pngIce Status 10
Tmwater.png TM36 Whirlpool Watertyp.pngWater Speciální útok 35 85% 15
Tmnormal.png TM39 Facade Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Tmwater.png TM45 Dive Watertyp.pngWater Fyzický útok 80 100% 10
Tmwater.png TM55 Brine Watertyp.pngWater Speciální útok 65 100% 10
Tmnormal.png TM79 Retaliate Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 5
Tmground.png TM81 Bulldoze Groundtyp.pngGround Fyzický útok 60 100% 20
Tmnormal.png TM84 Scald Watertyp.pngWater Speciální útok 80 100% 15
Tmdark.png TM85 Snarl Darktyp.pngDark Speciální útok 55 95% 15
Trnormal.png TR01 Body Slam Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 85 100% 15
Trwater.png TR04 Surf Watertyp.pngWater Speciální útok 90 100% 15
Trice.png TR05 Ice Beam Icetyp.pngIce Speciální útok 90 100% 10
Trice.png TR06 Blizzard Icetyp.pngIce Speciální útok 110 70% 5
Trwater.png TR16 Waterfall Watertyp.pngWater Fyzický útok 80 100% 15
Trnormal.png TR20 Substitute Normaltyp.pngNormal Status 10
Trnormal.png TR26 Endure Normaltyp.pngNormal Status 10
Trnormal.png TR27 Sleep Talk Normaltyp.pngNormal Status 10
Trsteel.png TR31 Iron Tail Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100 75% 15
Trdragon.png TR62 Dragon Pulse Dragontyp.pngDragon Speciální útok 85 100% 10

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Covet Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 60 100% 25
Charm Fairytyp.pngFairy Status 100% 20
Iron Head Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 80 100% 15
Laser Focus Normaltyp.pngNormal Status 30
Outrage Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 120 100% 10
Reversal Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100% 15
Thrash Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 10

Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Tento Pokémon se neučí žádný útok pářením