Squirtle

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
006.png #006: Charizard Pokémon #008: Wartortle 008.png
Squirtle #007
007 model.png
Typ Šance na chycení
Watertyp.png Water 45
Ability Hidden Abilita
Torrent
Raid Dish
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Noc 10-16
Místo spawnu Poměr pohlaví
Na zemi 87.5% ♂, 12.5% ♀
EV zařazení
1 Defense
Osedlání Chování
Ne Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Monster/Water 1

Squirtle je Water typový Pokémon, zároveň se jedná o starter Pokémona.
Na úrovni 16 se vyvíjí na Wartortle a na úrovni 32 se vyvíjí na Blastoise.

Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost Rarita
Beach (písečná pláž) Noc Na zemi Žádné (při dešti 2x vyšší šance) Ultra vzácný 10.0
Gravel Beach (štěrková pláž) Noc Na zemi Žádné (při dešti 2x vyšší šance) Ultra vzácný 10.0
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky

Dropy

Dropy Šance Množství
Waterlily vanilla.png Lily Pad 100% 1-2
Watergem.png Water Gem 5% 1


Staty

Staty Rozmezí
Na úrovni 100
HP: 44
198 - 292
Attack: 48
90 - 214
Defense: 65
121 - 251
Sp. Atk: 50
94 - 218
Sp. Def: 64
119 - 249
Speed: 43
81 - 203
Celkem: 314
Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou
Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou

Účinnost proti typům

Za normálních bojových podmínek má Pokémon tyto efektivity
Bugtyp.png Darktyp.png Dragontyp.png Electrictyp.png Fairytyp.png Fightingtyp.png Firetyp.png Flyingtyp.png Ghosttyp.png Grasstyp.png Groundtyp.png Icetyp.png Normaltyp.png Poisontyp.png Psychictyp.png Rocktyp.png Steeltyp.png Watertyp.png
½× ½× ½× ½×
Poznámka:

Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
1 Tackle Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 35
1 Tail Whip Normaltyp.pngNormal Status 100% 30
3 Water Gun Watertyp.pngWater Speciální útok 40 100% 25
6 Withdraw Watertyp.pngWater Status —% 40
9 Rapid Spin Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 50 100% 40
12 Bite Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 25
15 Water Pulse Watertyp.pngWater Speciální útok 60 100% 20
18 Protect Normaltyp.pngNormal Status —% 10
21 Rain Dance Watertyp.pngWater Status —% 5
24 Aqua Tail Watertyp.pngWater Fyzický útok 90 90% 10
27 Shell Smash Normaltyp.pngNormal Status —% 15
30 Iron Defense Steeltyp.pngSteel Status —% 15
33 Hydro Pump Watertyp.pngWater Speciální útok 110 80% 5
36 Skull Bash Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 130 100% 10

Naučené z TM/TR/HM

TM/TR/HM Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Tmnormal.png TM00 Mega Punch Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 85% 20
Tmnormal.png TM01 Mega Kick Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 75% 5
Tmice.png TM04 Ice Punch Icetyp.pngIce Fyzický útok 75 100% 15
Tmground.png TM15 Dig Groundtyp.pngGround Fyzický útok 80 100% 10
Tmpsychic.png TM21 Rest Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
Tmnormal.png TM24 Snore Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100% 15
Tmnormal.png TM25 Protect Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Tmice.png TM27 Icy Wind Icetyp.pngIce Speciální útok 55 95% 15
Tmnormal.png TM31 Attract Normaltyp.pngNormal Status 100% 15
Tmwater.png TM33 Rain Dance Watertyp.pngWater Status —% 5
Tmice.png TM35 Hail Icetyp.pngIce Status —% 10
Tmwater.png TM36 Whirlpool Watertyp.pngWater Speciální útok 35 85% 15
Tmnormal.png TM39 Facade Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Tmnormal.png TM41 Helping Hand Normaltyp.pngNormal Status —% 20
Tmfighting.png TM43 Brick Break Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 75 100% 15
Tmwater.png TM45 Dive Watertyp.pngWater Fyzický útok 80 100% 10
Tmnormal.png TM46 Weather Ball Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100% 10
Tmrock.png TM48 Rock Tomb Rocktyp.pngRock Fyzický útok 60 95% 15
Tmwater.png TM55 Brine Watertyp.pngWater Speciální útok 65 100% 10
Tmdark.png TM59 Fling Darktyp.pngDark Fyzický útok 100% 10
Tmnormal.png TM76 Round Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
Tmnormal.png TM94 False Swipe Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 40
Trnormal.png TR01 Body Slam Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 85 100% 15
Trwater.png TR03 Hydro Pump Watertyp.pngWater Speciální útok 110 80% 5
Trwater.png TR04 Surf Watertyp.pngWater Speciální útok 90 100% 15
Trice.png TR05 Ice Beam Icetyp.pngIce Speciální útok 90 100% 10
Trice.png TR06 Blizzard Icetyp.pngIce Speciální útok 110 70% 5
Trwater.png TR16 Waterfall Watertyp.pngWater Fyzický útok 80 100% 15
Trnormal.png TR20 Substitute Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Trnormal.png TR26 Endure Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Trnormal.png TR27 Sleep Talk Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Trsteel.png TR31 Iron Tail Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100 75% 15
Trwater.png TR45 Muddy Water Watertyp.pngWater Speciální útok 90 85% 10
Trsteel.png TR46 Iron Defense Steeltyp.pngSteel Status —% 15
Trsteel.png TR52 Gyro Ball Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100% 5
Trfighting.png TR56 Aura Sphere Fightingtyp.pngFighting Speciální útok 80 —% 20
Trdragon.png TR62 Dragon Pulse Dragontyp.pngDragon Speciální útok 85 100% 10
Trpsychic.png TR69 Zen Headbutt Psychictyp.pngPsychic Fyzický útok 80 90% 15
Trwater.png TR84 Scald Watertyp.pngWater Speciální útok 80 100% 15
Trnormal.png TR85 Work Up Normaltyp.pngNormal Status —% 30

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Flip Turn Watertyp.pngWater Fyzický útok 60 100% 20
Water Pledge Watertyp.pngWater Speciální útok 80 100% 10

Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
055.png 140.png 141.png 564.png 565.png 692.png
693.png 728.png 729.png 730.png
Aqua Jet Watertyp.pngWater Fyzický útok 40 100% 20
183.png 184.png 222.png 226.png 350.png 535.png
536.png 537.png 751.png 752.png
Aqua Ring Watertyp.pngWater Status —% 20
271.png 272.png Fake Out Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 10
143.png 222.png 270.png 271.png 272.png 349.png
350.png 535.png 536.png 537.png 618.png 618 galar.png
692.png 693.png 776.png
Flail Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 15
194.png 195.png Haze Icetyp.pngIce Status —% 30
131.png 222.png 350.png Life Dew Watertyp.pngWater Status —% 10
222.png 222 galar.png 864.png 751.png 752.png Mirror Coat Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 100% 20
131.png 194.png 195.png 270.png 271.png 272.png
278.png 279.png 459.png 460.png 698.png 699.png
875.png
Mist Icetyp.pngIce Status —% 30
223.png 224.png Water Spout* Watertyp.pngWater Speciální útok 150 100% 5
079.png 079 galar.png 080.png 080 galar.png 199.png 199 galar.png
143.png 194.png 195.png 230.png 369.png
Yawn Normaltyp.pngNormal Status —% 10

Převedením přes Transfer Tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Bide × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok —% 10
Block Normaltyp.pngNormal Status —% 5
Bubble × Watertyp.pngWater Speciální útok 40 100% 30
Bubble Beam Watertyp.pngWater Speciální útok 65 100% 20
Captivate × Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
Celebrate Normaltyp.pngNormal Status —% 40
Confide Normaltyp.pngNormal Status —% 20
Confusion Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 50 100% 25
Counter Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100% 20
Curse Ghosttyp.pngGhost Status —% 10
Defense Curl Normaltyp.pngNormal Status —% 40
Double Team Normaltyp.pngNormal Status —% 15
Double-Edge Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 15
Dynamic Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100 50% 5
Focus Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 150 100% 20
Follow Me Normaltyp.pngNormal Status —% 20
Foresight × Normaltyp.pngNormal Status —% 40
Frustration × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Headbutt Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 15
Hidden Power × Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
Hydro Cannon Watertyp.pngWater Speciální útok 150 90% 5
Mimic Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Mud Sport × Groundtyp.pngGround Status —% 15
Mud-Slap Groundtyp.pngGround Speciální útok 20 100% 10
Natural Gift × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 15
Outrage Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 120 100% 10
Power-Up Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 40 100% 20
Rage × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 20 100% 20
Reflect Psychictyp.pngPsychic Status —% 20
Refresh × Normaltyp.pngNormal Status —% 20
Return × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Rock Slide Rocktyp.pngRock Fyzický útok 75 90% 10
Rock Smash Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 40 100% 15
Rollout Rocktyp.pngRock Fyzický útok 30 90% 20
Secret Power × Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Seismic Toss Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100% 20
Strength Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 100% 15
Submission Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 80 80% 20
Swagger Normaltyp.pngNormal Status 85% 15
Take Down Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90 85% 20
Toxic Poisontyp.pngPoison Status 90% 10