Tinkers' Construct

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Tinkers' Construct sa používa na vytváranie lepších nástrojov, rýchlejšie vypekanie.

Smeltery

Smeltery sa používa na vypekanie rúd a vytváranie nástrojov. Ak cez Smeltery vypekáme rudy získame viac ingotov ako cez normálnu pec.

Potrebujeme:

Seared brick ( Alebo iný Seared blok )

Seared Drain

Smeltery Controller

Seared Faucet

Seared Tank / Seared Gauge

Seared Table / Seared Basin

Vytvorenie Smeltery

Najmenšia Smeltery ktorá ide vytvoriť je 3 bloky dĺžka, 3 bloky šírka. Najväčšia Smeltery je 11 blokov dĺžka, 11 blokov šírka. Výška / hĺbka obmedzenie nemá. Steny Smeltery môžu byť z seared Blokov, Seared Glass, Seared Tank, Seared Gauge, Seared Drain.

Aby Smeltery fungovala musí byť v Seared Tank / Seared Gauge láva ktorú tam pridáme bucketom.

Tinker smeltery build.gif
Základná Smeltery
Využitie Smeltery

Cez Smeltery Controller vložíme rudu a počkáme kým sa vypečie.

Pomocou Seared Faucet vylejeme do Seared Table ( Ingot, časť nástroja ), Seared Basin ( Blok ) kliknutím pravým tlačítkom myši.

Seared Furnace

Seared Furnace sa používa na vypekanie rúd, jedla, apricornov rovnako ako classic pec len rýchlejšie.

Potrebujeme:

Seared Brick ( alebo iný Seared blok )

Seared Furnace Controller

Seared Tank / Seared Gauge

Vytvorenie Seared Furnace

Najmenšia Seared Furnace ktorá ide vytvoriť je bloky 4 dĺžka, 4 šírka.

Aby Smeltery fungovala musí byť v Seared Tank / Seared Gauge láva ktorú tam pridáme bucketom.

Tinker seared furnace build.gif
Základná Seared Furnace

Tinker Tank

Tinker tank sa používa na uskladnenie tekutín.

Potrebujeme:

Seared Brick ( alebo iný Seared blok )

Seared Tank / Seared Gauge

Seared Tank Controller

Seared Faucet

Casting Channel

Seared Drain

Vytvorenie Tinker Tank

Najmenší Tinker Tank ktorý ide vytvoriť je 4 dĺžka, 4 šírka.

Tinker tank build.gif
Základný Tinker Tank
Využitie Tinker Tank

Tekutinu dostaneme do Tinker Tanku pomocou Bucketu kliknutím pravým tlačítkom myši na Seared Drain alebo pomocou Casting Channel, Seared Drain, Seared Tank / Seared Gauge.

Seared Furnace system.png

Nástroje

Potrebujeme:

Tool Forge - vytvorenie nástroja

Part Builder - vytvorenie časti nástroja

Stencil Table - vytvorenie patternu

Forma

Ak chceme vytvoriť časť nástroja z rudy musíme ju najprv vypiecť v Smeltery a potom vyliať cez Casting Table.

Na vytvorenie častí nástroja z rúd potrebujeme formy ktoré vytvoríme

  1. Cez Stencil Table si vytvoríme pattern časti ktorú potrebujeme.
  2. V Part Builder vytvoríme pomocou patternu a stonu/dreva/kaktusu.... časť nástroja.
    Part builder použitie.png
  3. V Smeltery vypečieme Clay / Gold.
  4. Časť nástroja vložíme do Seared Table a zalejeme Goldom / Clayom. ( Pri Clay je forma jednorázová )
Vytvorenie nástroja

Pomocou Part Builder a Smeltery vytvoríme časti nástroja a v Tool Forge ich spojíme do Nástroja.

Tool forge.png
Oprava nástroja

Nástroj opravíme v Tool Forge pomocou materiálu z ktorého je vyrobený tak že nástroj dáme do stredu a materiál okolo nástroja. Alebo pomocou Sharpening Kit v craftingu.

Tool Forge oprava nastroja.png

Materiály nástrojov

SUROVINA DURABILITY MINING LEVEL MINING SPEED ATTACK HANDLE MODIFIER HANDLE DURABILITY EXTRA DURABILITY SCHOPNOSŤ
Wood 35 Stone 2 2 1 25 15
Stone 120 Iron 4 3 0,5 -50 20 Pri oprave sa zvyšuje durabilita
Flint 150 Iron 5 2,9 0,6 -60 40 Väčšie poškodenie do mobov bez armoru
Cactus 210 Iron 4 3,4 0,85 20 50 Blokuje a opätuje poškodenie
Bone 200 Iron 5,09 2,5 1,1 50 65 Zväčšuje poškodenie
Obsidian 139 Cobalt 7,07 4,2 0,9 -100 90
Prismarine 430 Iron 5,5 6,2 0,6 -150 100
End 420 Obsidian 3,23 3,23 0,85 0 42 Znižuje teleportáciu endermanov
Paper 12 Stone 0,51 0,05 0,1 5 15 Pridáva modifier
Sponge 1 050 Stone 3,02 0 1,2 250 250 Silk Touch
Firewood 550 Stone 6 5,5 1 -200 150 Automatické vypekanie
Iron 204 Diamond 6 4 0,85 60 50 Priťahovanie vecí zo zemi
Pig Iron 380 Diamond 6,2 4,5 1,2 0 170 Pri použitý dropuje Bacon
Knightslime 850 Obsidian 5,8 5,1 0,5 500 125
Slime 1 000 Stone 4,24 1,8 0,7 0 350
Blue Slime 780 Stone 4,03 1,8 1,3 -50 200
Magma Slime 600 Stone 2,1 7 0,85 -200 150 Blokuje zapálenie
Netherrack 270 Iron 4,5 3 0,85 -150 75 väčšie poškodenie do mobov mimo netheru
Cobalt 780 Cobalt 12 4,1 0,9 100 300 zvyšuje rýchlosť
Ardite 990 Cobalt 3,5 3,6 1,4 -200 450 pri ťažbe stonu sa zvyšuje durabilita
Manyullyn 820 Cobalt 7,02 8,72 0,5 250 50 väčšie poškodenie do nepriateľov s plnými HP
Bronze 430 Diamond 6,8 3,5 1,1 70 80
Steel 540 Obsidian 7 6 0,9 150 25

Vylepšenia nástroja (Modifiers)

Keď vytvoríme Tinkers nástroj tak ho môžeme vylepšiť pomocou materiálov ktoré pridávajú rôzne vylepšenia. Nástroj má 3 Modifiers, ak pridáme papierovú časť počet Modifier sa zvýši podľa počtu papierových častí (1 papierová časť = 1 Modifier naviac).

Nátroj vylepšíme pomocou Tool Forge tak že do stredneho políčka dáme nástroj a okolo materiál pre vylepšenie.

Modifiers MATERIÁL VYLEPŠENIE
HASTE Redstone Rýchlosť
LUCK Lapiz Šťastie
SHARP Quartz Pošklodenie
DIAMOND Diamond Výdrž
EMERALD Emerald 50% Výdrže
FORTIFIED Sharpening Kit, Flint Vylepší level kopania
SILKTOUCH Silky Jewel Silk Touch
REINFORMENCED Reinforcement 25% šanca na nezničitelnosť
BEHEADING Ender Pearl, Obsidian Pri zabití padne hlava
SMITE Consecrated Soil Väčšie poškodenie do nemrtvých
BANE OF ATHROPODS Fermented Spider Eye Väčšie poškodenie do pavúkov
FIERY Blaze Powder Zapaľuje pri poškodení
NECROTIC Necrotic Bone Uzdravuje poškodzovaním
KNOCKBACK Piston / Sticky Piston Odhadzuje pri poškodení
SOULBOUND Nether Star Vráti nástroj pri smrti
HEIGHT++ Expander (Vertical) Väčšia kopacia zóna vertikálne
WIDTH++ Expander (Horizontal) Väčšia kopacia zóna horizontálne
MENDING MOSS Mending Moss Opravuje nastroj xp-čkami
BLASTING 3×TNT Vybuchuje pri kopaní
GLOWING 2×Glowstone, Eye Of Ender Osvetľuje tmavé miesta
SHULKING Popped Chorus Fruit Zvyšuje čas trvania
WEBBED Cobweb Spomaľuje pri poškodení
FINS Raw Fish Ignoruje vodu