Movy

Z Pokeland.cz | Wiki
Verze z 29. 9. 2021, 19:21, kterou vytvořil Steedr (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Seznam všech movů a jejich ID

# Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
1 Pound Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 35
2 Karate Chop Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 50 100% 25
3 Double Slap Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 15 85% 10
4 Comet Punch Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 18 85% 15
5 Mega Punch Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 85% 20
6 Pay Day Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 20
7 Fire Punch Firetyp.pngFire Fyzický útok 75 100% 15
8 Ice Punch Icetyp.pngIce Fyzický útok 75 100% 15
9 Thunder Punch Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 75 100% 15
10 Scratch Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 35
11 Vise Grip Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 55 100% 30
12 Guillotine Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 30% 5
13 Razor Wind Normaltyp.pngNormal Speciální útok 80 100% 10
14 Swords Dance Normaltyp.pngNormal Status —% 20
15 Cut Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 50 95% 30
16 Gust Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 40 100% 35
17 Wing Attack Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 100% 35
18 Whirlwind Normaltyp.pngNormal Status —% 20
19 Fly Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 90 95% 15
20 Bind Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 15 85% 20
21 Slam Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 75% 20
22 Vine Whip Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 45 100% 25
23 Stomp Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 65 100% 20
24 Double Kick Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 30 100% 30
25 Mega Kick Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 75% 5
26 Jump Kick Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100 95% 10
27 Rolling Kick Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 60 85% 15
28 Sand Attack Groundtyp.pngGround Status 100% 15
29 Headbutt Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 15
30 Horn Attack Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 65 100% 25
31 Fury Attack Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 15 85% 20
32 Horn Drill Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 30% 5
33 Tackle Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 35
34 Body Slam Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 85 100% 15
35 Wrap Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 15 90% 20
36 Take Down Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90 85% 20
37 Thrash Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 10
38 Double-Edge Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 15
39 Tail Whip Normaltyp.pngNormal Status 100% 30
40 Poison Sting Poisontyp.pngPoison Fyzický útok 15 100% 35
41 Twineedle Bugtyp.pngBug Fyzický útok 25 100% 20
42 Pin Missile Bugtyp.pngBug Fyzický útok 25 95% 20
43 Leer Normaltyp.pngNormal Status 100% 30
44 Bite Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 25
45 Growl Normaltyp.pngNormal Status 100% 40
46 Roar Normaltyp.pngNormal Status —% 20
47 Sing Normaltyp.pngNormal Status 55% 15
48 Supersonic Normaltyp.pngNormal Status 55% 20
49 Sonic Boom Normaltyp.pngNormal Speciální útok 90% 20
50 Disable Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
51 Acid Poisontyp.pngPoison Speciální útok 40 100% 30
52 Ember Firetyp.pngFire Speciální útok 40 100% 25
53 Flamethrower Firetyp.pngFire Speciální útok 90 100% 15
54 Mist Icetyp.pngIce Status —% 30
55 Water Gun Watertyp.pngWater Speciální útok 40 100% 25
56 Hydro Pump Watertyp.pngWater Speciální útok 110 80% 5
57 Surf Watertyp.pngWater Speciální útok 90 100% 15
58 Ice Beam Icetyp.pngIce Speciální útok 90 100% 10
59 Blizzard Icetyp.pngIce Speciální útok 110 70% 5
60 Psybeam Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 65 100% 20
61 Bubble Beam Watertyp.pngWater Speciální útok 65 100% 20
62 Aurora Beam Icetyp.pngIce Speciální útok 65 100% 20
63 Hyper Beam Normaltyp.pngNormal Speciální útok 150 90% 5
64 Peck Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 35 100% 35
65 Drill Peck Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 80 100% 20
66 Submission Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 80 80% 20
67 Low Kick Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100% 20
68 Counter Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100% 20
69 Seismic Toss Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100% 20
70 Strength Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 100% 15
71 Absorb Grasstyp.pngGrass Speciální útok 20 100% 25
72 Mega Drain Grasstyp.pngGrass Speciální útok 40 100% 15
73 Leech Seed Grasstyp.pngGrass Status 90% 10
74 Growth Normaltyp.pngNormal Status —% 20
75 Razor Leaf Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 55 95% 25
76 Solar Beam Grasstyp.pngGrass Speciální útok 120 100% 10
77 Poison Powder Poisontyp.pngPoison Status 75% 35
78 Stun Spore Grasstyp.pngGrass Status 75% 30
79 Sleep Powder Grasstyp.pngGrass Status 75% 15
80 Petal Dance Grasstyp.pngGrass Speciální útok 120 100% 10
81 String Shot Bugtyp.pngBug Status 95% 40
82 Dragon Rage Dragontyp.pngDragon Speciální útok 100% 10
83 Fire Spin Firetyp.pngFire Speciální útok 35 85% 15
84 Thunder Shock Electrictyp.pngElectric Speciální útok 40 100% 30
85 Thunderbolt Electrictyp.pngElectric Speciální útok 90 100% 15
86 Thunder Wave Electrictyp.pngElectric Status 90% 20
87 Thunder Electrictyp.pngElectric Speciální útok 110 70% 10
88 Rock Throw Rocktyp.pngRock Fyzický útok 50 90% 15
89 Earthquake Groundtyp.pngGround Fyzický útok 100 100% 10
90 Fissure Groundtyp.pngGround Fyzický útok 30% 5
91 Dig Groundtyp.pngGround Fyzický útok 80 100% 10
92 Toxic Poisontyp.pngPoison Status 90% 10
93 Confusion Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 50 100% 25
94 Psychic Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 90 100% 10
95 Hypnosis Psychictyp.pngPsychic Status 60% 20
96 Meditate Psychictyp.pngPsychic Status —% 40
97 Agility Psychictyp.pngPsychic Status —% 30
98 Quick Attack Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 30
99 Rage Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 20 100% 20
100 Teleport Psychictyp.pngPsychic Status —% 20
101 Night Shade Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 100% 15
102 Mimic Normaltyp.pngNormal Status —% 10
103 Screech Normaltyp.pngNormal Status 85% 40
104 Double Team Normaltyp.pngNormal Status —% 15
105 Recover Normaltyp.pngNormal Status —% 10
106 Harden Normaltyp.pngNormal Status —% 30
107 Minimize Normaltyp.pngNormal Status —% 10
108 Smokescreen Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
109 Confuse Ray Ghosttyp.pngGhost Status 100% 10
110 Withdraw Watertyp.pngWater Status —% 40
111 Defense Curl Normaltyp.pngNormal Status —% 40
112 Barrier Psychictyp.pngPsychic Status —% 20
113 Light Screen Psychictyp.pngPsychic Status —% 30
114 Haze Icetyp.pngIce Status —% 30
115 Reflect Psychictyp.pngPsychic Status —% 20
116 Focus Energy Normaltyp.pngNormal Status —% 30
117 Bide Normaltyp.pngNormal Fyzický útok —% 10
118 Metronome Normaltyp.pngNormal Status —% 10
119 Mirror Move Flyingtyp.pngFlying Status —% 20
120 Self-Destruct Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 200 100% 5
121 Egg Bomb Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100 75% 10
122 Lick Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 30 100% 30
123 Smog Poisontyp.pngPoison Speciální útok 30 70% 20
124 Sludge Poisontyp.pngPoison Speciální útok 65 100% 20
125 Bone Club Groundtyp.pngGround Fyzický útok 65 85% 20
126 Fire Blast Firetyp.pngFire Speciální útok 110 85% 5
127 Waterfall Watertyp.pngWater Fyzický útok 80 100% 15
128 Clamp Watertyp.pngWater Fyzický útok 35 85% 15
129 Swift Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 —% 20
130 Skull Bash Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 130 100% 10
131 Spike Cannon Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 20 100% 15
132 Constrict Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 10 100% 35
133 Amnesia Psychictyp.pngPsychic Status —% 20
134 Kinesis Psychictyp.pngPsychic Status 80% 15
135 Soft-Boiled Normaltyp.pngNormal Status —% 10
136 High Jump Kick Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 130 90% 10
137 Glare Normaltyp.pngNormal Status 100% 30
138 Dream Eater Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 100 100% 15
139 Poison Gas Poisontyp.pngPoison Status 90% 40
140 Barrage Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 15 85% 20
141 Leech Life Bugtyp.pngBug Fyzický útok 80 100% 10
142 Lovely Kiss Normaltyp.pngNormal Status 75% 10
143 Sky Attack Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 140 90% 5
144 Transform Normaltyp.pngNormal Status —% 10
145 Bubble Watertyp.pngWater Speciální útok 40 100% 30
146 Dizzy Punch Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 10
147 Spore Grasstyp.pngGrass Status 100% 15
148 Flash Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
149 Psywave Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 100% 15
150 Splash Normaltyp.pngNormal Status —% 40
151 Acid Armor Poisontyp.pngPoison Status —% 20
152 Crabhammer Watertyp.pngWater Fyzický útok 100 90% 10
153 Explosion Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 250 100% 5
154 Fury Swipes Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 18 80% 15
155 Bonemerang Groundtyp.pngGround Fyzický útok 50 90% 10
156 Rest Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
157 Rock Slide Rocktyp.pngRock Fyzický útok 75 90% 10
158 Hyper Fang Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 90% 15
159 Sharpen Normaltyp.pngNormal Status —% 30
160 Conversion Normaltyp.pngNormal Status —% 30
161 Tri Attack Normaltyp.pngNormal Speciální útok 80 100% 10
162 Super Fang Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90% 10
163 Slash Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
164 Substitute Normaltyp.pngNormal Status —% 10
165 Struggle Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 50 —% 1
166 Sketch Normaltyp.pngNormal Status —% 1
167 Triple Kick Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 10 90% 10
168 Thief Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 25
169 Spider Web Bugtyp.pngBug Status —% 10
170 Mind Reader Normaltyp.pngNormal Status —% 5
171 Nightmare Ghosttyp.pngGhost Status 100% 15
172 Flame Wheel Firetyp.pngFire Fyzický útok 60 100% 25
173 Snore Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100% 15
174 Curse Ghosttyp.pngGhost Status —% 10
175 Flail Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 15
176 Conversion 2 Normaltyp.pngNormal Status —% 30
177 Aeroblast Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 100 95% 5
178 Cotton Spore Grasstyp.pngGrass Status 100% 40
179 Reversal Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100% 15
180 Spite Ghosttyp.pngGhost Status 100% 10
181 Powder Snow Icetyp.pngIce Speciální útok 40 100% 25
182 Protect Normaltyp.pngNormal Status —% 10
183 Mach Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 40 100% 30
184 Scary Face Normaltyp.pngNormal Status 100% 10
185 Feint Attack Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 —% 20
186 Sweet Kiss Fairytyp.pngFairy Status 75% 10
187 Belly Drum Normaltyp.pngNormal Status —% 10
188 Sludge Bomb Poisontyp.pngPoison Speciální útok 90 100% 10
189 Mud-Slap Groundtyp.pngGround Speciální útok 20 100% 10
190 Octazooka Watertyp.pngWater Speciální útok 65 85% 10
191 Spikes Groundtyp.pngGround Status —% 20
192 Zap Cannon Electrictyp.pngElectric Speciální útok 120 50% 5
193 Foresight Normaltyp.pngNormal Status —% 40
194 Destiny Bond Ghosttyp.pngGhost Status —% 5
195 Perish Song Normaltyp.pngNormal Status —% 5
196 Icy Wind Icetyp.pngIce Speciální útok 55 95% 15
197 Detect Fightingtyp.pngFighting Status —% 5
198 Bone Rush Groundtyp.pngGround Fyzický útok 25 90% 10
199 Lock-On Normaltyp.pngNormal Status —% 5
200 Outrage Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 120 100% 10
201 Sandstorm Rocktyp.pngRock Status —% 10
202 Giga Drain Grasstyp.pngGrass Speciální útok 75 100% 10
203 Endure Normaltyp.pngNormal Status —% 10
204 Charm Fairytyp.pngFairy Status 100% 20
205 Rollout Rocktyp.pngRock Fyzický útok 30 90% 20
206 False Swipe Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 40
207 Swagger Normaltyp.pngNormal Status 85% 15
208 Milk Drink Normaltyp.pngNormal Status —% 10
209 Spark Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 65 100% 20
210 Fury Cutter Bugtyp.pngBug Fyzický útok 40 95% 20
211 Steel Wing Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 70 90% 25
212 Mean Look Normaltyp.pngNormal Status —% 5
213 Attract Normaltyp.pngNormal Status 100% 15
214 Sleep Talk Normaltyp.pngNormal Status —% 10
215 Heal Bell Normaltyp.pngNormal Status —% 5
216 Return Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
217 Present Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90% 15
218 Frustration Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
219 Safeguard Normaltyp.pngNormal Status —% 25
220 Pain Split Normaltyp.pngNormal Status —% 20
221 Sacred Fire Firetyp.pngFire Fyzický útok 100 95% 5
222 Magnitude Groundtyp.pngGround Fyzický útok 100% 30
223 Dynamic Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100 50% 5
224 Megahorn Bugtyp.pngBug Fyzický útok 120 85% 10
225 Dragon Breath Dragontyp.pngDragon Speciální útok 60 100% 20
226 Baton Pass Normaltyp.pngNormal Status —% 40
227 Encore Normaltyp.pngNormal Status 100% 5
228 Pursuit Darktyp.pngDark Fyzický útok 40 100% 20
229 Rapid Spin Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 50 100% 40
230 Sweet Scent Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
231 Iron Tail Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100 75% 15
232 Metal Claw Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 50 95% 35
233 Vital Throw Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 70 —% 10
234 Morning Sun Normaltyp.pngNormal Status —% 5
235 Synthesis Grasstyp.pngGrass Status —% 5
236 Moonlight Fairytyp.pngFairy Status —% 5
237 Hidden Power Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
238 Cross Chop Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100 80% 5
239 Twister Dragontyp.pngDragon Speciální útok 40 100% 20
240 Rain Dance Watertyp.pngWater Status —% 5
241 Sunny Day Firetyp.pngFire Status —% 5
242 Crunch Darktyp.pngDark Fyzický útok 80 100% 15
243 Mirror Coat Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 100% 20
244 Psych Up Normaltyp.pngNormal Status —% 10
245 Extreme Speed Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 80 100% 5
246 Ancient Power Rocktyp.pngRock Speciální útok 60 100% 5
247 Shadow Ball Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 80 100% 15
248 Future Sight Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 120 100% 10
249 Rock Smash Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 40 100% 15
250 Whirlpool Watertyp.pngWater Speciální útok 35 85% 15
251 Beat Up Darktyp.pngDark Fyzický útok 100% 10
252 Fake Out Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 10
253 Uproar Normaltyp.pngNormal Speciální útok 90 100% 10
254 Stockpile Normaltyp.pngNormal Status —% 20
255 Spit Up Normaltyp.pngNormal Speciální útok 100% 10
256 Swallow Normaltyp.pngNormal Status —% 10
257 Heat Wave Firetyp.pngFire Speciální útok 95 90% 10
258 Hail Icetyp.pngIce Status —% 10
259 Torment Darktyp.pngDark Status 100% 15
260 Flatter Darktyp.pngDark Status 100% 15
261 Will-O-Wisp Firetyp.pngFire Status 85% 15
262 Memento Darktyp.pngDark Status 100% 10
263 Facade Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
264 Focus Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 150 100% 20
265 Smelling Salts Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 10
266 Follow Me Normaltyp.pngNormal Status —% 20
267 Nature Power Normaltyp.pngNormal Status —% 20
268 Charge Electrictyp.pngElectric Status —% 20
269 Taunt Darktyp.pngDark Status 100% 20
270 Helping Hand Normaltyp.pngNormal Status —% 20
271 Trick Psychictyp.pngPsychic Status 100% 10
272 Role Play Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
273 Wish Normaltyp.pngNormal Status —% 10
274 Assist Normaltyp.pngNormal Status —% 20
275 Ingrain Grasstyp.pngGrass Status —% 20
276 Superpower Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 120 100% 5
277 Magic Coat Psychictyp.pngPsychic Status —% 15
278 Recycle Normaltyp.pngNormal Status —% 10
279 Revenge Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 60 100% 10
280 Brick Break Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 75 100% 15
281 Yawn Normaltyp.pngNormal Status —% 10
282 Knock Off Darktyp.pngDark Fyzický útok 65 100% 20
283 Endeavor Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 5
284 Eruption Firetyp.pngFire Speciální útok 150 100% 5
285 Skill Swap Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
286 Imprison Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
287 Refresh Normaltyp.pngNormal Status —% 20
288 Grudge Ghosttyp.pngGhost Status —% 5
289 Snatch Darktyp.pngDark Status —% 10
290 Secret Power Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
291 Dive Watertyp.pngWater Fyzický útok 80 100% 10
292 Arm Thrust Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 15 100% 20
293 Camouflage Normaltyp.pngNormal Status —% 20
294 Tail Glow Bugtyp.pngBug Status —% 20
295 Luster Purge Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 70 100% 5
296 Mist Ball Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 70 100% 5
297 Feather Dance Flyingtyp.pngFlying Status 100% 15
298 Teeter Dance Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
299 Blaze Kick Firetyp.pngFire Fyzický útok 85 90% 10
300 Mud Sport Groundtyp.pngGround Status —% 15
301 Ice Ball Icetyp.pngIce Fyzický útok 30 90% 20
302 Needle Arm Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 60 100% 15
303 Slack Off Normaltyp.pngNormal Status —% 10
304 Hyper Voice Normaltyp.pngNormal Speciální útok 90 100% 10
305 Poison Fang Poisontyp.pngPoison Fyzický útok 50 100% 15
306 Crush Claw Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 75 95% 10
307 Blast Burn Firetyp.pngFire Speciální útok 150 90% 5
308 Hydro Cannon Watertyp.pngWater Speciální útok 150 90% 5
309 Meteor Mash Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 90 90% 10
310 Astonish Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 30 100% 15
311 Weather Ball Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100% 10
312 Aromatherapy Grasstyp.pngGrass Status —% 5
313 Fake Tears Darktyp.pngDark Status 100% 20
314 Air Cutter Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 60 95% 25
315 Overheat Firetyp.pngFire Speciální útok 130 90% 5
316 Odor Sleuth Normaltyp.pngNormal Status —% 40
317 Rock Tomb Rocktyp.pngRock Fyzický útok 60 95% 15
318 Silver Wind Bugtyp.pngBug Speciální útok 60 100% 5
319 Metal Sound Steeltyp.pngSteel Status 85% 40
320 Grass Whistle Grasstyp.pngGrass Status 55% 15
321 Tickle Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
322 Cosmic Power Psychictyp.pngPsychic Status —% 20
323 Water Spout Watertyp.pngWater Speciální útok 150 100% 5
324 Signal Beam Bugtyp.pngBug Speciální útok 75 100% 15
325 Shadow Punch Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 60 —% 20
326 Extrasensory Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 80 100% 20
327 Sky Uppercut Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 85 90% 15
328 Sand Tomb Groundtyp.pngGround Fyzický útok 35 85% 15
329 Sheer Cold Icetyp.pngIce Speciální útok 30% 5
330 Muddy Water Watertyp.pngWater Speciální útok 90 85% 10
331 Bullet Seed Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 25 100% 30
332 Aerial Ace Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 —% 20
333 Icicle Spear Icetyp.pngIce Fyzický útok 25 100% 30
334 Iron Defense Steeltyp.pngSteel Status —% 15
335 Block Normaltyp.pngNormal Status —% 5
336 Howl Normaltyp.pngNormal Status —% 40
337 Dragon Claw Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 80 100% 15
338 Frenzy Plant Grasstyp.pngGrass Speciální útok 150 90% 5
339 Bulk Up Fightingtyp.pngFighting Status —% 20
340 Bounce Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 85 85% 5
341 Mud Shot Groundtyp.pngGround Speciální útok 55 95% 15
342 Poison Tail Poisontyp.pngPoison Fyzický útok 50 100% 25
343 Covet Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 60 100% 25
344 Volt Tackle Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 120 100% 15
345 Magical Leaf Grasstyp.pngGrass Speciální útok 60 —% 20
346 Water Sport Watertyp.pngWater Status —% 15
347 Calm Mind Psychictyp.pngPsychic Status —% 20
348 Leaf Blade Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 90 100% 15
349 Dragon Dance Dragontyp.pngDragon Status —% 20
350 Rock Blast Rocktyp.pngRock Fyzický útok 25 90% 10
351 Shock Wave Electrictyp.pngElectric Speciální útok 60 —% 20
352 Water Pulse Watertyp.pngWater Speciální útok 60 100% 20
353 Doom Desire Steeltyp.pngSteel Speciální útok 140 100% 5
354 Psycho Boost Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 140 90% 5
355 Roost Flyingtyp.pngFlying Status —% 10
356 Gravity Psychictyp.pngPsychic Status —% 5
357 Miracle Eye Psychictyp.pngPsychic Status —% 40
358 Wake-Up Slap Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 70 100% 10
359 Hammer Arm Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100 90% 10
360 Gyro Ball Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100% 5
361 Healing Wish Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
362 Brine Watertyp.pngWater Speciální útok 65 100% 10
363 Natural Gift Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 15
364 Feint Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 30 100% 10
365 Pluck Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 100% 20
366 Tailwind Flyingtyp.pngFlying Status —% 15
367 Acupressure Normaltyp.pngNormal Status —% 30
368 Metal Burst Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100% 10
369 U-turn Bugtyp.pngBug Fyzický útok 70 100% 20
370 Close Combat Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 120 100% 5
371 Payback Darktyp.pngDark Fyzický útok 50 100% 10
372 Assurance Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 10
373 Embargo Darktyp.pngDark Status 100% 15
374 Fling Darktyp.pngDark Fyzický útok 100% 10
375 Psycho Shift Psychictyp.pngPsychic Status 100% 10
376 Trump Card Normaltyp.pngNormal Speciální útok —% 5
377 Heal Block Psychictyp.pngPsychic Status 100% 15
378 Wring Out Normaltyp.pngNormal Speciální útok 100% 5
379 Power Trick Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
380 Gastro Acid Poisontyp.pngPoison Status 100% 10
381 Lucky Chant Normaltyp.pngNormal Status —% 30
382 Me First Normaltyp.pngNormal Status —% 20
383 Copycat Normaltyp.pngNormal Status —% 20
384 Power Swap Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
385 Guard Swap Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
386 Punishment Darktyp.pngDark Fyzický útok 100% 5
387 Last Resort Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 140 100% 5
388 Worry Seed Grasstyp.pngGrass Status 100% 10
389 Sucker Punch Darktyp.pngDark Fyzický útok 70 100% 5
390 Toxic Spikes Poisontyp.pngPoison Status —% 20
391 Heart Swap Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
392 Aqua Ring Watertyp.pngWater Status —% 20
393 Magnet Rise Electrictyp.pngElectric Status —% 10
394 Flare Blitz Firetyp.pngFire Fyzický útok 120 100% 15
395 Force Palm Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 60 100% 10
396 Aura Sphere Fightingtyp.pngFighting Speciální útok 80 —% 20
397 Rock Polish Rocktyp.pngRock Status —% 20
398 Poison Jab Poisontyp.pngPoison Fyzický útok 80 100% 20
399 Dark Pulse Darktyp.pngDark Speciální útok 80 100% 15
400 Night Slash Darktyp.pngDark Fyzický útok 70 100% 15
401 Aqua Tail Watertyp.pngWater Fyzický útok 90 90% 10
402 Seed Bomb Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 80 100% 15
403 Air Slash Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 75 95% 15
404 X-Scissor Bugtyp.pngBug Fyzický útok 80 100% 15
405 Bug Buzz Bugtyp.pngBug Speciální útok 90 100% 10
406 Dragon Pulse Dragontyp.pngDragon Speciální útok 85 100% 10
407 Dragon Rush Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 100 75% 10
408 Power Gem Rocktyp.pngRock Speciální útok 80 100% 20
409 Drain Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 75 100% 10
410 Vacuum Wave Fightingtyp.pngFighting Speciální útok 40 100% 30
411 Focus Blast Fightingtyp.pngFighting Speciální útok 120 70% 5
412 Energy Ball Grasstyp.pngGrass Speciální útok 90 100% 10
413 Brave Bird Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 120 100% 15
414 Earth Power Groundtyp.pngGround Speciální útok 90 100% 10
415 Switcheroo Darktyp.pngDark Status 100% 10
416 Giga Impact Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 150 90% 5
417 Nasty Plot Darktyp.pngDark Status —% 20
418 Bullet Punch Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 40 100% 30
419 Avalanche Icetyp.pngIce Fyzický útok 60 100% 10
420 Ice Shard Icetyp.pngIce Fyzický útok 40 100% 30
421 Shadow Claw Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 70 100% 15
422 Thunder Fang Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 65 95% 15
423 Ice Fang Icetyp.pngIce Fyzický útok 65 95% 15
424 Fire Fang Firetyp.pngFire Fyzický útok 65 95% 15
425 Shadow Sneak Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 40 100% 30
426 Mud Bomb Groundtyp.pngGround Speciální útok 65 85% 10
427 Psycho Cut Psychictyp.pngPsychic Fyzický útok 70 100% 20
428 Zen Headbutt Psychictyp.pngPsychic Fyzický útok 80 90% 15
429 Mirror Shot Steeltyp.pngSteel Speciální útok 65 85% 10
430 Flash Cannon Steeltyp.pngSteel Speciální útok 80 100% 10
431 Rock Climb Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90 85% 20
432 Defog Flyingtyp.pngFlying Status —% 15
433 Trick Room Psychictyp.pngPsychic Status —% 5
434 Draco Meteor Dragontyp.pngDragon Speciální útok 130 90% 5
435 Discharge Electrictyp.pngElectric Speciální útok 80 100% 15
436 Lava Plume Firetyp.pngFire Speciální útok 80 100% 15
437 Leaf Storm Grasstyp.pngGrass Speciální útok 130 90% 5
438 Power Whip Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 120 85% 10
439 Rock Wrecker Rocktyp.pngRock Fyzický útok 150 90% 5
440 Cross Poison Poisontyp.pngPoison Fyzický útok 70 100% 20
441 Gunk Shot Poisontyp.pngPoison Fyzický útok 120 80% 5
442 Iron Head Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 80 100% 15
443 Magnet Bomb Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 60 —% 20
444 Stone Edge Rocktyp.pngRock Fyzický útok 100 80% 5
445 Captivate Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
446 Stealth Rock Rocktyp.pngRock Status —% 20
447 Grass Knot Grasstyp.pngGrass Speciální útok 100% 20
448 Chatter Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 65 100% 20
449 Judgment Normaltyp.pngNormal Speciální útok 100 100% 10
450 Bug Bite Bugtyp.pngBug Fyzický útok 60 100% 20
451 Charge Beam Electrictyp.pngElectric Speciální útok 50 90% 10
452 Wood Hammer Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 120 100% 15
453 Aqua Jet Watertyp.pngWater Fyzický útok 40 100% 20
454 Attack Order Bugtyp.pngBug Fyzický útok 90 100% 15
455 Defend Order Bugtyp.pngBug Status —% 10
456 Heal Order Bugtyp.pngBug Status —% 10
457 Head Smash Rocktyp.pngRock Fyzický útok 150 80% 5
458 Double Hit Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 35 90% 10
459 Roar of Time Dragontyp.pngDragon Speciální útok 150 90% 5
460 Spacial Rend Dragontyp.pngDragon Speciální útok 100 95% 5
461 Lunar Dance Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
462 Crush Grip Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 5
463 Magma Storm Firetyp.pngFire Speciální útok 100 75% 5
464 Dark Void Darktyp.pngDark Status 50% 10
465 Seed Flare Grasstyp.pngGrass Speciální útok 120 85% 5
466 Ominous Wind Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 60 100% 5
467 Shadow Force Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 120 100% 5
468 Hone Claws Darktyp.pngDark Status —% 15
469 Wide Guard Rocktyp.pngRock Status —% 10
470 Guard Split Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
471 Power Split Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
472 Wonder Room Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
473 Psyshock Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 80 100% 10
474 Venoshock Poisontyp.pngPoison Speciální útok 65 100% 10
475 Autotomize Steeltyp.pngSteel Status —% 15
476 Rage Powder Bugtyp.pngBug Status —% 20
477 Telekinesis Psychictyp.pngPsychic Status —% 15
478 Magic Room Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
479 Smack Down Rocktyp.pngRock Fyzický útok 50 100% 15
480 Storm Throw Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 60 100% 10
481 Flame Burst Firetyp.pngFire Speciální útok 70 100% 15
482 Sludge Wave Poisontyp.pngPoison Speciální útok 95 100% 10
483 Quiver Dance Bugtyp.pngBug Status —% 20
484 Heavy Slam Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100% 10
485 Synchronoise Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 120 100% 10
486 Electro Ball Electrictyp.pngElectric Speciální útok 100% 10
487 Soak Watertyp.pngWater Status 100% 20
488 Flame Charge Firetyp.pngFire Fyzický útok 50 100% 20
489 Coil Poisontyp.pngPoison Status —% 20
490 Low Sweep Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 65 100% 20
491 Acid Spray Poisontyp.pngPoison Speciální útok 40 100% 20
492 Foul Play Darktyp.pngDark Fyzický útok 95 100% 15
493 Simple Beam Normaltyp.pngNormal Status 100% 15
494 Entrainment Normaltyp.pngNormal Status 100% 15
495 After You Normaltyp.pngNormal Status —% 15
496 Round Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
497 Echoed Voice Normaltyp.pngNormal Speciální útok 40 100% 15
498 Chip Away Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
499 Clear Smog Poisontyp.pngPoison Speciální útok 50 —% 15
500 Stored Power Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 20 100% 10
501 Quick Guard Fightingtyp.pngFighting Status —% 15
502 Ally Switch Psychictyp.pngPsychic Status —% 15
503 Scald Watertyp.pngWater Speciální útok 80 100% 15
504 Shell Smash Normaltyp.pngNormal Status —% 15
505 Heal Pulse Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
506 Hex Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 65 100% 10
507 Sky Drop Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 100% 10
508 Shift Gear Steeltyp.pngSteel Status —% 10
509 Circle Throw Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 60 90% 10
510 Incinerate Firetyp.pngFire Speciální útok 60 100% 15
511 Quash Darktyp.pngDark Status 100% 15
512 Acrobatics Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 55 100% 15
513 Reflect Type Normaltyp.pngNormal Status —% 15
514 Retaliate Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 5
515 Final Gambit Fightingtyp.pngFighting Speciální útok 100% 5
516 Bestow Normaltyp.pngNormal Status —% 15
517 Inferno Firetyp.pngFire Speciální útok 100 50% 5
518 Water Pledge Watertyp.pngWater Speciální útok 80 100% 10
519 Fire Pledge Firetyp.pngFire Speciální útok 80 100% 10
520 Grass Pledge Grasstyp.pngGrass Speciální útok 80 100% 10
521 Volt Switch Electrictyp.pngElectric Speciální útok 70 100% 20
522 Struggle Bug Bugtyp.pngBug Speciální útok 50 100% 20
523 Bulldoze Groundtyp.pngGround Fyzický útok 60 100% 20
524 Frost Breath Icetyp.pngIce Speciální útok 60 90% 10
525 Dragon Tail Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 60 90% 10
526 Work Up Normaltyp.pngNormal Status —% 30
527 Electroweb Electrictyp.pngElectric Speciální útok 55 95% 15
528 Wild Charge Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 90 100% 15
529 Drill Run Groundtyp.pngGround Fyzický útok 80 95% 10
530 Dual Chop Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 40 90% 15
531 Heart Stamp Psychictyp.pngPsychic Fyzický útok 60 100% 25
532 Horn Leech Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 75 100% 10
533 Sacred Sword Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 90 100% 15
534 Razor Shell Watertyp.pngWater Fyzický útok 75 95% 10
535 Heat Crash Firetyp.pngFire Fyzický útok 100% 10
536 Leaf Tornado Grasstyp.pngGrass Speciální útok 65 90% 10
537 Steamroller Bugtyp.pngBug Fyzický útok 65 100% 20
538 Cotton Guard Grasstyp.pngGrass Status —% 10
539 Night Daze Darktyp.pngDark Speciální útok 85 95% 10
540 Psystrike Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 100 100% 10
541 Tail Slap Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 25 85% 10
542 Hurricane Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 110 70% 10
543 Head Charge Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 15
544 Gear Grind Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 50 85% 15
545 Searing Shot Firetyp.pngFire Speciální útok 100 100% 5
546 Techno Blast Normaltyp.pngNormal Speciální útok 120 100% 5
547 Relic Song Normaltyp.pngNormal Speciální útok 75 100% 10
548 Secret Sword Fightingtyp.pngFighting Speciální útok 85 100% 10
549 Glaciate Icetyp.pngIce Speciální útok 65 95% 10
550 Bolt Strike Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 130 85% 5
551 Blue Flare Firetyp.pngFire Speciální útok 130 85% 5
552 Fiery Dance Firetyp.pngFire Speciální útok 80 100% 10
553 Freeze Shock Icetyp.pngIce Fyzický útok 140 90% 5
554 Ice Burn Icetyp.pngIce Speciální útok 140 90% 5
555 Snarl Darktyp.pngDark Speciální útok 55 95% 15
556 Icicle Crash Icetyp.pngIce Fyzický útok 85 90% 10
557 V-create Firetyp.pngFire Fyzický útok 180 95% 5
558 Fusion Flare Firetyp.pngFire Speciální útok 100 100% 5
559 Fusion Bolt Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 100 100% 5
560 Flying Press Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 100 95% 10
561 Mat Block Fightingtyp.pngFighting Status —% 10
562 Belch Poisontyp.pngPoison Speciální útok 120 90% 10
563 Rototiller Groundtyp.pngGround Status —% 10
564 Sticky Web Bugtyp.pngBug Status —% 20
565 Fell Stinger Bugtyp.pngBug Fyzický útok 50 100% 25
566 Phantom Force Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 90 100% 10
567 Trick-or-Treat Ghosttyp.pngGhost Status 100% 20
568 Noble Roar Normaltyp.pngNormal Status 100% 30
569 Ion Deluge Electrictyp.pngElectric Status —% 25
570 Parabolic Charge Electrictyp.pngElectric Speciální útok 65 100% 20
571 Forest's Curse Grasstyp.pngGrass Status 100% 20
572 Petal Blizzard Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 90 100% 15
573 Freeze-Dry Icetyp.pngIce Speciální útok 70 100% 20
574 Disarming Voice Fairytyp.pngFairy Speciální útok 40 —% 15
575 Parting Shot Darktyp.pngDark Status 100% 20
576 Topsy-Turvy Darktyp.pngDark Status —% 20
577 Draining Kiss Fairytyp.pngFairy Speciální útok 50 100% 10
578 Crafty Shield Fairytyp.pngFairy Status —% 10
579 Flower Shield Fairytyp.pngFairy Status —% 10
580 Grassy Terrain Grasstyp.pngGrass Status —% 10
581 Misty Terrain Fairytyp.pngFairy Status —% 10
582 Electrify Electrictyp.pngElectric Status —% 20
583 Play Rough Fairytyp.pngFairy Fyzický útok 90 90% 10
584 Fairy Wind Fairytyp.pngFairy Speciální útok 40 100% 30
585 Moonblast Fairytyp.pngFairy Speciální útok 95 100% 15
586 Boomburst Normaltyp.pngNormal Speciální útok 140 100% 10
587 Fairy Lock Fairytyp.pngFairy Status —% 10
588 King's Shield Steeltyp.pngSteel Status —% 10
589 Play Nice Normaltyp.pngNormal Status —% 20
590 Confide Normaltyp.pngNormal Status —% 20
591 Diamond Storm Rocktyp.pngRock Fyzický útok 100 95% 5
592 Steam Eruption Watertyp.pngWater Speciální útok 110 95% 5
593 Hyperspace Hole Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 80 —% 5
594 Water Shuriken Watertyp.pngWater Speciální útok 15 100% 20
595 Mystical Fire Firetyp.pngFire Speciální útok 75 100% 10
596 Spiky Shield Grasstyp.pngGrass Status —% 10
597 Aromatic Mist Fairytyp.pngFairy Status —% 20
598 Eerie Impulse Electrictyp.pngElectric Status 100% 15
599 Venom Drench Poisontyp.pngPoison Status 100% 20
600 Powder Bugtyp.pngBug Status 100% 20
601 Geomancy Fairytyp.pngFairy Status —% 10
602 Magnetic Flux Electrictyp.pngElectric Status —% 20
603 Happy Hour Normaltyp.pngNormal Status —% 30
604 Electric Terrain Electrictyp.pngElectric Status —% 10
605 Dazzling Gleam Fairytyp.pngFairy Speciální útok 80 100% 10
606 Celebrate Normaltyp.pngNormal Status —% 40
607 Hold Hands Normaltyp.pngNormal Status —% 40
608 Baby-Doll Eyes Fairytyp.pngFairy Status 100% 30
609 Nuzzle Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 20 100% 20
610 Hold Back Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 40
611 Infestation Bugtyp.pngBug Speciální útok 20 100% 20
612 Power-Up Punch Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 40 100% 20
613 Oblivion Wing Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 80 100% 10
614 Thousand Arrows Groundtyp.pngGround Fyzický útok 90 100% 10
615 Thousand Waves Groundtyp.pngGround Fyzický útok 90 100% 10
616 Land's Wrath Groundtyp.pngGround Fyzický útok 90 100% 10
617 Light of Ruin Fairytyp.pngFairy Speciální útok 140 90% 5
618 Origin Pulse Watertyp.pngWater Speciální útok 110 85% 10
619 Precipice Blades Groundtyp.pngGround Fyzický útok 120 85% 10
620 Dragon Ascent Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 120 100% 5
621 Hyperspace Fury Darktyp.pngDark Fyzický útok 100 —% 5
622 Breakneck Blitz Normaltyp.pngNormal Fyzický útok —% 1
623 Breakneck Blitz Normaltyp.pngNormal Speciální útok —% 1
624 All-Out Pummeling Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok —% 1
625 All-Out Pummeling Fightingtyp.pngFighting Speciální útok —% 1
626 Supersonic Skystrike Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok —% 1
627 Supersonic Skystrike Flyingtyp.pngFlying Speciální útok —% 1
628 Acid Downpour Poisontyp.pngPoison Fyzický útok —% 1
629 Acid Downpour Poisontyp.pngPoison Speciální útok —% 1
630 Tectonic Rage Groundtyp.pngGround Fyzický útok —% 1
631 Tectonic Rage Groundtyp.pngGround Speciální útok —% 1
632 Continental Crush Rocktyp.pngRock Fyzický útok —% 1
633 Continental Crush Rocktyp.pngRock Speciální útok —% 1
634 Savage Spin-Out Bugtyp.pngBug Fyzický útok —% 1
635 Savage Spin-Out Bugtyp.pngBug Speciální útok —% 1
636 Never-Ending Nightmare Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok —% 1
637 Never-Ending Nightmare Ghosttyp.pngGhost Speciální útok —% 1
638 Corkscrew Crash Steeltyp.pngSteel Fyzický útok —% 1
639 Corkscrew Crash Steeltyp.pngSteel Speciální útok —% 1
640 Inferno Overdrive Firetyp.pngFire Fyzický útok —% 1
641 Inferno Overdrive Firetyp.pngFire Speciální útok —% 1
642 Hydro Vortex Watertyp.pngWater Fyzický útok —% 1
643 Hydro Vortex Watertyp.pngWater Speciální útok —% 1
644 Bloom Doom Grasstyp.pngGrass Fyzický útok —% 1
645 Bloom Doom Grasstyp.pngGrass Speciální útok —% 1
646 Gigavolt Havoc Electrictyp.pngElectric Fyzický útok —% 1
647 Gigavolt Havoc Electrictyp.pngElectric Speciální útok —% 1
648 Shattered Psyche Psychictyp.pngPsychic Fyzický útok —% 1
649 Shattered Psyche Psychictyp.pngPsychic Speciální útok —% 1
650 Subzero Slammer Icetyp.pngIce Fyzický útok —% 1
651 Subzero Slammer Icetyp.pngIce Speciální útok —% 1
652 Devastating Drake Dragontyp.pngDragon Fyzický útok —% 1
653 Devastating Drake Dragontyp.pngDragon Speciální útok —% 1
654 Black Hole Eclipse Darktyp.pngDark Fyzický útok —% 1
655 Black Hole Eclipse Darktyp.pngDark Speciální útok —% 1
656 Twinkle Tackle Fairytyp.pngFairy Fyzický útok —% 1
657 Twinkle Tackle Fairytyp.pngFairy Speciální útok —% 1
658 Catastropika Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 210 —% 1
659 Shore Up Groundtyp.pngGround Status —% 10
660 First Impression Bugtyp.pngBug Fyzický útok 90 100% 10
661 Baneful Bunker Poisontyp.pngPoison Status —% 10
662 Spirit Shackle Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 80 100% 10
663 Darkest Lariat Darktyp.pngDark Fyzický útok 85 100% 10
664 Sparkling Aria Watertyp.pngWater Speciální útok 90 100% 10
665 Ice Hammer Icetyp.pngIce Fyzický útok 100 90% 10
666 Floral Healing Fairytyp.pngFairy Status —% 10
667 High Horsepower Groundtyp.pngGround Fyzický útok 95 95% 10
668 Strength Sap Grasstyp.pngGrass Status 100% 10
669 Solar Blade Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 125 100% 10
670 Leafage Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 40 100% 40
671 Spotlight Normaltyp.pngNormal Status —% 15
672 Toxic Thread Poisontyp.pngPoison Status 100% 20
673 Laser Focus Normaltyp.pngNormal Status —% 30
674 Gear Up Steeltyp.pngSteel Status —% 20
675 Throat Chop Darktyp.pngDark Fyzický útok 80 100% 15
676 Pollen Puff Bugtyp.pngBug Speciální útok 90 100% 15
677 Anchor Shot Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 80 100% 20
678 Psychic Terrain Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
679 Lunge Bugtyp.pngBug Fyzický útok 80 100% 15
680 Fire Lash Firetyp.pngFire Fyzický útok 80 100% 15
681 Power Trip Darktyp.pngDark Fyzický útok 20 100% 10
682 Burn Up Firetyp.pngFire Speciální útok 130 100% 5
683 Speed Swap Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
684 Smart Strike Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 70 —% 10
685 Purify Poisontyp.pngPoison Status —% 20
686 Revelation Dance Normaltyp.pngNormal Speciální útok 90 100% 15
687 Core Enforcer Dragontyp.pngDragon Speciální útok 100 100% 10
688 Trop Kick Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 70 100% 15
689 Instruct Psychictyp.pngPsychic Status —% 15
690 Beak Blast Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 100 100% 15
691 Clanging Scales Dragontyp.pngDragon Speciální útok 110 100% 5
692 Dragon Hammer Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 90 100% 15
693 Brutal Swing Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 20
694 Aurora Veil Icetyp.pngIce Status —% 20
695 Sinister Arrow Raid Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 180 —% 1
696 Malicious Moonsault Darktyp.pngDark Fyzický útok 180 —% 1
697 Oceanic Operetta Watertyp.pngWater Speciální útok 195 —% 1
698 Guardian of Alola Fairytyp.pngFairy Speciální útok —% 1
699 Soul-Stealing 7-Star Strike Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 195 —% 1
700 Stoked Sparksurfer Electrictyp.pngElectric Speciální útok 175 —% 1
701 Pulverizing Pancake Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 210 —% 1
702 Extreme Evoboost Normaltyp.pngNormal Status —% 1
703 Genesis Supernova Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 185 —% 1
704 Shell Trap Firetyp.pngFire Speciální útok 150 100% 5
705 Fleur Cannon Fairytyp.pngFairy Speciální útok 130 90% 5
706 Psychic Fangs Psychictyp.pngPsychic Fyzický útok 85 100% 10
707 Stomping Tantrum Groundtyp.pngGround Fyzický útok 75 100% 10
708 Shadow Bone Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 85 100% 10
709 Accelerock Rocktyp.pngRock Fyzický útok 40 100% 20
710 Liquidation Watertyp.pngWater Fyzický útok 85 100% 10
711 Prismatic Laser Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 160 100% 10
712 Spectral Thief Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 90 100% 10
713 Sunsteel Strike Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100 100% 5
714 Moongeist Beam Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 100 100% 5
715 Tearful Look Normaltyp.pngNormal Status —% 20
716 Zing Zap Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 80 100% 10
717 Nature's Madness Fairytyp.pngFairy Speciální útok 90% 10
718 Multi-Attack Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 10
719 10 000 000 Volt Thunderbolt Electrictyp.pngElectric Speciální útok 195 —% 1
720 Mind Blown Firetyp.pngFire Speciální útok 150 100% 5
721 Plasma Fists Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 100 100% 15
722 Photon Geyser Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 100 100% 5
723 Light That Burns the Sky Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 200 —% 1
724 Searing Sunraze Smash Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 200 —% 1
725 Menacing Moonraze Maelstrom Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 200 —% 1
726 Let's Snuggle Forever Fairytyp.pngFairy Fyzický útok 190 —% 1
727 Splintered Stormshards Rocktyp.pngRock Fyzický útok 190 —% 1
728 Clangorous Soulblaze Dragontyp.pngDragon Speciální útok 185 —% 1
729 Zippy Zap Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 50 100% 15
730 Splishy Splash Watertyp.pngWater Speciální útok 90 100% 15
731 Floaty Fall Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 90 95% 15
732 Pika Papow Electrictyp.pngElectric Speciální útok —% 20
733 Bouncy Bubble Watertyp.pngWater Speciální útok 90 100% 15
734 Buzzy Buzz Electrictyp.pngElectric Speciální útok 90 100% 15
735 Sizzly Slide Firetyp.pngFire Fyzický útok 90 100% 15
736 Glitzy Glow Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 90 100% 15
737 Baddy Bad Darktyp.pngDark Speciální útok 90 100% 15
738 Sappy Seed Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 90 100% 15
739 Freezy Frost Icetyp.pngIce Speciální útok 90 100% 15
740 Sparkly Swirl Fairytyp.pngFairy Speciální útok 90 100% 15
741 Veevee Volley Normaltyp.pngNormal Fyzický útok —% 20
742 Double Iron Bash Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 60 100% 5
743 Max Guard Normaltyp.pngNormal Status —% 10
744 Dynamax Cannon Dragontyp.pngDragon Speciální útok 100 100% 5
745 Snipe Shot Watertyp.pngWater Speciální útok 80 100% 15
746 Jaw Lock Darktyp.pngDark Fyzický útok 80 100% 10
747 Stuff Cheeks Normaltyp.pngNormal Status —% 10
748 No Retreat Fightingtyp.pngFighting Status —% 5
749 Tar Shot Rocktyp.pngRock Status 100% 15
750 Magic Powder Psychictyp.pngPsychic Status 100% 20
751 Dragon Darts Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 50 100% 10
752 Teatime Normaltyp.pngNormal Status —% 10
753 Octolock Fightingtyp.pngFighting Status 100% 15
754 Bolt Beak Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 85 100% 10
755 Fishious Rend Watertyp.pngWater Fyzický útok 85 100% 10
756 Court Change Normaltyp.pngNormal Status 100% 10
757 Max Flare Firetyp.pngFire ??? —% 10
758 Max Flutterby Bugtyp.pngBug ??? —% 10
759 Max Lightning Electrictyp.pngElectric ??? —% 10
760 Max Strike Normaltyp.pngNormal ??? —% 10
761 Max Knuckle Fightingtyp.pngFighting ??? —% 10
762 Max Phantasm Ghosttyp.pngGhost ??? —% 10
763 Max Hailstorm Icetyp.pngIce ??? —% 10
764 Max Ooze Poisontyp.pngPoison ??? —% 10
765 Max Geyser Watertyp.pngWater ??? —% 10
766 Max Airstream Flyingtyp.pngFlying ??? —% 10
767 Max Starfall Fairytyp.pngFairy ??? —% 10
768 Max Wyrmwind Dragontyp.pngDragon ??? —% 10
769 Max Mindstorm Psychictyp.pngPsychic ??? —% 10
770 Max Rockfall Rocktyp.pngRock ??? —% 10
771 Max Quake Groundtyp.pngGround ??? —% 10
772 Max Darkness Darktyp.pngDark ??? —% 10
773 Max Overgrowth Grasstyp.pngGrass ??? —% 10
774 Max Steelspike Steeltyp.pngSteel ??? —% 10
775 Clangorous Soul Dragontyp.pngDragon Status 100% 5
776 Body Press Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 80 100% 10
777 Decorate Fairytyp.pngFairy Status —% 15
778 Drum Beating Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 80 100% 10
779 Snap Trap Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 35 100% 15
780 Pyro Ball Firetyp.pngFire Fyzický útok 120 90% 5
781 Behemoth Blade Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100 100% 5
782 Behemoth Bash Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 100 100% 5
783 Aura Wheel Electrictyp.pngElectric Fyzický útok 110 100% 10
784 Breaking Swipe Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 60 100% 15
785 Branch Poke Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 40 100% 40
786 Overdrive Electrictyp.pngElectric Speciální útok 80 100% 10
787 Apple Acid Grasstyp.pngGrass Speciální útok 80 100% 10
788 Grav Apple Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 80 100% 10
789 Spirit Break Fairytyp.pngFairy Fyzický útok 75 100% 15
790 Strange Steam Fairytyp.pngFairy Speciální útok 90 95% 10
791 Life Dew Watertyp.pngWater Status —% 10
792 Obstruct Darktyp.pngDark Status 100% 10
793 False Surrender Darktyp.pngDark Fyzický útok 80 —% 10
794 Meteor Assault Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 150 100% 5
795 Eternabeam Dragontyp.pngDragon Speciální útok 160 90% 5
796 Steel Beam Steeltyp.pngSteel Speciální útok 140 95% 5
797 Expanding Force Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 80 100% 10
798 Steel Roller Steeltyp.pngSteel Fyzický útok 130 100% 5
799 Scale Shot Dragontyp.pngDragon Fyzický útok 25 90% 20
800 Meteor Beam Rocktyp.pngRock Speciální útok 120 90% 10
801 Shell Side Arm Poisontyp.pngPoison Speciální útok 90 100% 10
802 Misty Explosion Fairytyp.pngFairy Speciální útok 100 100% 5
803 Grassy Glide Grasstyp.pngGrass Fyzický útok 70 100% 20
804 Rising Voltage Electrictyp.pngElectric Speciální útok 70 100% 20
805 Terrain Pulse Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100% 10
806 Skitter Smack Bugtyp.pngBug Fyzický útok 70 90% 10
807 Burning Jealousy Firetyp.pngFire Speciální útok 70 100% 5
808 Lash Out Darktyp.pngDark Fyzický útok 75 100% 5
809 Poltergeist Ghosttyp.pngGhost Fyzický útok 110 90% 5
810 Corrosive Gas Poisontyp.pngPoison Status 100% 40
811 Coaching Fightingtyp.pngFighting Status —% 10
812 Flip Turn Watertyp.pngWater Fyzický útok 60 100% 20
813 Triple Axel Icetyp.pngIce Fyzický útok 20 90% 10
814 Dual Wingbeat Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 40 90% 10
815 Scorching Sands Groundtyp.pngGround Speciální útok 70 100% 10
816 Jungle Healing Grasstyp.pngGrass Status —% 10
817 Wicked Blow Darktyp.pngDark Fyzický útok 80 100% 5
818 Surging Strikes Watertyp.pngWater Fyzický útok 25 100% 5
819 Thunder Cage Electrictyp.pngElectric Speciální útok 80 90% 15
820 Dragon Energy Dragontyp.pngDragon Speciální útok 150 100% 5
821 Freezing Glare Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 90 100% 10
822 Fiery Wrath Darktyp.pngDark Speciální útok 90 100% 10
823 Thunderous Kick Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 90 100% 10
824 Glacial Lance Icetyp.pngIce Fyzický útok 130 100% 5
825 Astral Barrage Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 120 100% 5
826 Eerie Spell Psychictyp.pngPsychic Speciální útok 80 100% 5