Pravidla

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obecná pravidla

Hraním na našich serverech automaticky souhlasíte se všemi pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá a to za žádných podmínek. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen trest stejně jako hráči, který pravidla porušil. Je zakázáno hledat chyby (mezery) v pravidlech. Využívání těchto chyb (mezer) je přísně zakázáno a trestá se banem.

Majitel serveru jakožto vlastník si nárokuje právo smazat kohokoliv ze serveru bez udání důvodu v případě, že daný hráč aktivně porušuje pravidla, chová se nevhodně, nebo provádí jiné nekalosti apod. V případě, že k tomuto kroku dojde, majitel serveru není nijak povinen vykazovat informace a nelze se nijak odvolat, jelikož se jedná o jeho server a osobní rozhodnutí.

Druh a výše trestu je plně v kompetenci AT. Za třetí a každý další warn je automaticky ban na 2 dny. To ale neznamená, že nemůžeme dát ban rovnou.

Odvolat se můžete pouze u vedení (Vaniron a Steedr) a pouze prostřednictvím ticketu na Discordu. Pokud nemáte discord tak smůla, pokud za vás bude spamovat kamarád tak smůla, pokud napíšete půlce AT do soukromých zpráv tak stejně smůla a pokud budete dělat ze sebe hlupáka, že o ničem nevíte tak opět smůla a ještě vám naložíme.

Chování v chatu

 • Vulgární či arogantní vyjadřování není tolerováno. Taktéž ihned trestáme jakýkoli spam, capslockování v chatu apod. Netolerujeme ani "slušné urážení", do AT ani do hráčů se nám prostě nikdo navážet nebude bez ohledu na absenci sprostých slov!
 • Používání hvězdiček k zakrytí částí slov se nebere jako polehčující a hráč bude potrestán v plné výši, stejně jako kdyby slovo bylo napsáno bez hvězdiček.
 • Je přísně zakázáno používat jakékoliv emote výrazy (lul, kek, peepo, o/, D: apod.), zároveň je zakázáno zbytečné prodlužování slov, např. "heeeeeej".
 • Je zakázáno obcházení trestu psaním na cedulky apod.
 • Je zakázána jakákoli forma reklamy na jiné servery či šíření nevhodných odkazů.
 • Zákaz žádání a dotazování o eventy či turnaje - bude bráno jako spam. Eventy jsou časté, AT pořádají minimálně jeden event denně.
 • Není povinností AT řešit cokoli s hráčem ve hře, k tomu slouží primárně Discord. Máme i jinou práci (nastavování a přípravy nového obsahu, řešení technických problémů apod.) než jen zodpovídat všechny dotazy, berte to prosím na vědomí.
 • Je zakázáno žebrat o Pokémony, předměty, finance, či cokoliv jiného.
 • Je zakázána jakákoliv nevhodná diskuze v public chatu. Uvážení co do chatu patří a co ne je plně v pravomoci AT a po upozornění následuje mute/ban. Doporučuji držet se pokecu o hře, nevidím důvod proč otravovat ostatní diskuzí o počasí, jídle apod. To patří do soukromých zpráv nebo na discord.

Zneužití chyb a účet

 • Jakékoliv chyby ve hře, ať už jsou to chyby hry, módu, či špatně nastavená funkce serveru je hráč povinen ihned nahlásit formou ticketu na Discordu popřípadě přímo členovi Admin Teamu. Pokud tak neučiníte, je zde i možnost pozdějšího postihu (ban, smazání věcí apod.)
 • Je zakázáno zakládat si další účty, každý hráč může mít pouze jeden!

Úpravy herního klienta

 • Není povoleno používat módy typu xray (včetně texture packu), flyhack apod. co zpřístupní funkce, které nejsou součástí hry. Používání těchto "cheatů" se trestá banem až na 3 měsíce. Dovoleny jsou pouze shadery a podobné kosmetické věci.
 • Je zakázáno si jakkoliv upravovat klienta nad rámec možností, například úprava gamy (platí i pro texture packy upravující světlost).
 • Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy či například VPN za účelem porušování pravidel bude trestáno.
 • Taktéž je zakázáno používat externí software k podvádění jako například autoclickery apod. Stejně tak není dovoleno zneužívat jakýkoli hardware nežádoucím způsobem k obohacení se.
 • Termínem "používat" se rozumí i samotná přítomnost daného softwaru v modpacku/počítači. Nebudeme se hádat zda je cheat aktivní či nikoli, prostě tam nemá co dělat.

Ingame Skiny a jména

 • Není dovoleno používat skiny obsahující či připomínající náboženskou, politickou či jinak nevhodnou tématiku. Taktéž není dovoleno používat nicky či názvy pokémonů s tímto obsahem.
 • Rozhodnutí co je a co není okay je v plně kompetenci AT, nerespektování se trestá permabanem. Rozhodující slovo má jako vždy hlavní vedení (Vaniron a Steedr).
 • V případě potřeby #zaloz_ticket🎫.

Pokémoni

 • Není dovoleno "vyžírat" pokémony ostatním hráčům, například kempením v oblasti cizích claimů či využívat pauzy kdy jiný hráč čeká, než mu někdo donese pokébally apod.
 • Hráč je povinen porážet, pochytat nebo despawnovat (teleportovat se pryč a zpět) pokémony vytažené z rybaření

Griefing, ničení krajiny a plošiny

 • Je zakázáno ničit nebo si přivlastňovat cizí stavby/předměty přestože nejsou zaclaimované! Pokud se zjistí, že někdo úmyslně ničil cizí stavby, či něco ukradl z beden, tak obdrží ban a to bez výjimky. Dále je zakázáno ničit krajinu (vydolování pouští, zničení celého lesa, zarovnání celého biomu, náhodné pokládání bloků za chůze, stavění sloupů apod.), taktéž za to hrozí ban.
 • Specificky není dovoleno kácet stromy ani nějak více ničit bloky v Ultraspace světě.
 • Zároveň je zakázáno kopat jakýkoliv materiál v blízkosti cizích claimů, pravidlo je stejné jako v případě zakládání vlastních claimů, povolená vzdálenost je nejméně 100 bloků od cizího claimu
 • Základní materiály jako písek, hlína, jíl, dřevo se těží na /warp doly
 • Je zakázáno vytvářet si plošiny za účelem získání výhody při spawnování pokémonů bez ohledu na lokaci či svět. Za plošinu jsou považovány uměle vytvořené holé platformy i vykácené lesy (i když to nebude placka).

Pozemky a claimy

 • Nestav ani nedělej claim v blízkosti cizích staveb/pozemků bez souhlasu majitele, dodržuj odstup alespoň 100 bloků.
 • Je zakázáno vytvářet nebo si nechávat prázdné claimy (claimy v kterých se delší dobu nic nedělo, není zde žádná bedna nebo stavba), vztahuje se převážně na vzácné biomy jako Mushroom, Jungle a Mesa.

Diskuze o chodu serveru

 • Je přísně zakázáno ve hře diskutovat o chodu serveru či modpacku a rozebírat chování členů AT. Každý si zaslouží respekt a ve hře pro to není místo. Veškeré problémy, návrhy či stížnosti pište na Discord, kde se k tomu mohou vyjádřit i ostatní. Rozebírání těchto témat ve hře bude trestáno.
 • Je zakázáno lhát adminům či jiným osobám pověřeným vedením serveru. Za lhaní se bere také šíření neplatných nebo lživých informací o serveru nebo členech admin teamu.
 • Druh a výše trestů je plně v kompetenci AT a nelze o tom diskutovat, odvolat se můžete pouze u majitele serveru a jeho slovo je konečné.

Ztráta předmětů a Pokémonů

 • Nemáme jak zjistit kdo co měl a hlavně co s tím udělal. Z tohoto důvodu nevracíme ztracené věci, klíče ani pokémony. Ani při krádeži, bugu serveru apod. Výjimky jsou možné pouze pokud má hráč jasný důkaz, svědectví jiného hráče se ovšem jako důkaz nepočítá.

Zakázané předměty

 • Seznam najdete ve hře pomocí příkazu /banneditems

Řešení problémů, unbanů a návrhů

 • Návrhy a problémy se řeší výhradně přes ticket systém na Discordu. Porušení tohoto pravidla povede k odstranění příspěvku a to i bez varování předem, případně k banu na discordu/ve hře.
 • Taktéž bude ihned trestáno jakékoli polemizování o rozhodnutí AT, pokud návrh/unban/problém zamítneme a zavřeme ticket tak je to konečná a dál to se o tom nebudeme bavit.

Gymy a Turnaje

 • Je zakázáno půjčování pokémonů na porážení Gym leaderů a do všech turnajů. V případě turnajů budou následně vymazány všechny body co hráč obdržel.

Ultra Space

 • Je zakázáno vytvářet hráčům portály do Ultra Spacu nehledě na tom, zda je to za poplatek či zdarma. Stejně tak je zakázáno teleportovat k přírodně spawnutému portálu.

Dodatek ohledně trestů

 • Druh a výše trestu je plně v kompetenci AT. Za třetí a každý další warn je automaticky ban na 2 dny - to ale neznamená, že nemůžeme dát ban rovnou (ano už se tu objevily tací co se tomu diví a myslí si že dvakrát budou půlhodiny spamovat než je někdo potrestá).
 • Odvolat se můžete pouze u vedení (Vaniron, Steedr) a pouze prostřednictvím ticketu.
 • Pokud nemáte ověřený discord tak smůla, pokud za vás bude spamovat kamarád tak smůla, pokud napíšete půlce AT do soukromých zpráv tak stejně smůla a pokud budete dělat ze sebe debila že o ničem nevíte tak opět smůla a ještě vám naložím.

Dodatek ohledně řešení problémů/unbanů/návrhů

 • Návrhy a problémy se řeší výhradně přes ticket systém na discordu. Porušení tohoto pravidle povede k odstranění příspěvku a to i bez varování předem, případně k banu na discordu/ve hře. Taktéž bude ihned trestáno jakékoli polemizování o rozhodnutí AT, pokud návrh/unban/problém zamítnu a zavřu ticket tak je to konečná a dál to se o tom nehodlám bavit. Mám taky nárok na svůj volný čas.

Dodatek ohledně ingame skinů a jmen

 • Není dovoleno používat skiny obsahující či připomínající náboženskou, politickou či jinak nevhodnou tématiku. Taktéž není dovoleno používat nicky či názvy pokémonů s tímto obsahem. Rozhodnutí co je a co není okay je v plně kompetenci AT, nerespektování se trestá banem. Rozhodující slovo má jako vždy hlavní vedení (Vaniron a Steedr).

Dodatek ohledně giveaways

 • Není možno převádět výhry na jiný nick/hráče. Pokud máte GOLD a vyhrajete SILVER tak vám bude GOLD automaticky prodloužen o polovinu vyhrané doby. V případě, že vyhraje hráč kterej ani nehraje a neplánuje hrát na našem serveru tak místo výhry obdrží ban na discord - nevidím důvod se do soutěže vůbec hlásit když nehrajete, akorát mi pak přiděláváte práci.

Dodatek ohledně emotes v chatu

 • Dovoleno je psát emotes do chatu jen v rámci delší věty nikoliv samostatně. A pouze v rozumné míře. Za vkládání emotů do (skoro) každé věty dostanete taktéž ban/mute.

Dodatek ohledně skinů

 • Není dovoleno nastavit si stejný skin jako člen AT bez jeho svolení. Taktéž není dovoleno stahovat si a nastavovat skin jiného hráče, pokud jde o skin který sám vytvořil a může prokazatelně prokázat jeho originalitu. V případě sporu vám bude skin resetován na defaultního Ashe.

Dodatek ohledně klíčů

 • Nedáváme klíče ani jiné itemy, o které jste přišli kvůli plnému inventáři či nefunkčnímu hlasovacímu systému apod. Místo v inventáři je vaše zodpovědnost, stejně tak nemůžeme ovlivnit funkčnost hlasování CzechCraftu, když to není náš web.

Dodatek ohledně claimů

 • Je zakázáno vytvářet nebo si nechávat prázdné claimy (claimy v kterých se delší dobu nic nedělo, není zde žádná bedna nebo stavba), vztahuje se převážně na vzácné biomy jako Mushroom, Jungle a Mesa.

Dodatek ohledně změny nicku hráče

 • Vzhledem k časové náročnosti převodu majetku hráče (pokémoni, claimy, rank apod.) nepodporujeme změnu nicku, jedinou výjimkou je přechod z warez účtu na origo a to po doložení vlastnictví daného nového nicku. Pokud si měníte nick na origu nebo přecházíte na jiný warez účet tak jedinou možností je začít od začátku a případně si věci naposílat/hodit si trust na claimu apod. Přes warez launcher můžete nalogovat oba účty. Není v našich silách vše převádět, některá data ani převést technicky nelze - proto platí následující omezení.

Pravidla o prodeji

Prodej předmětů

 • Je zakázáno prodávat přejmenované předměty přes kovadlinu
 • Je zakázáno prodávat "falešné" klíče k truhlám, ať už přejmenované přes kovadlinu, nebo nefunkční klíče

Prodej Pokémonů

 • Pokémoni se standardně prodávají breedovatelní. Prodávající je povinen kupujícího informovat pokud má Pokémon unbreed. Argumenty typu "on se ale neptal jestli je breedable" nebere v potaz.
 • Při prodeji jakýmkoliv způsobem (příkazem /trade, poslání přímo částky a jiné) je zakázáno prodávat či vyměňovat Pokémony za nižší hodnotu než je minimální stanovená v GTS.
 • Hráč je povinen si zjistit hodnotu Pokémona (výpočtem nebo přes GTS) než ho komukoliv nabídne
 • Na náturu ani vzácnost pokémona se nevztahují žádné poplatky, je tedy na hráči samotném aby si odhadl cenu.

Výpočet ceny pro GTS

Položka Cena
Základní cena Pokémona 1.000$
1x31 IV stat +3.000$
2x31 IV stat +9.000$
3x31 IV stat +18.000$
4x31 IV stat +31.000$
5x31 IV stat +49.000$
6x31 IV stat +74.000$
Hidden Abilita +60.000$
Shiny +5.000$
Legenda +70.000$
Ultra Beast +60.000$
Ditto +40.000$
Shadow Textura +8.000$
Naklonováno 0/3 (Mew) +15.000$
Naklonováno 1/3 (Mew) +10.000$
Naklonováno 2/3 (Mew) +5.000$
Unbreedable -10% z celkové ceny

Příklady výpočtu

Pokémon Položka Cena
Magikarp Základní cena 1.000$
5 x 31 IV +49.000$
Hidden Abilita +60.000$
Unbreedable -10% (11.000$)
Výsledná cena 99.000$
Pokémon Položka Cena
Mewtwo Základní cena 1.000$
Legenda +70.000$
3 x 31 IV +18.000$
Shiny +5.000$
Výsledná cena 94.000$

Pravidla na Discordu

Discord logo text white.png
Pozvánka Ticket
https://discord.com/invite/nF72AYN #zaloz_ticket🎫
 • Je zakázáno nadávat, provokovat či urážet hráče nebo členy AT.
 • Neposílej žádné nevhodné obrázky, videa, emoty a jiné blbosti, co tam nepatří.
 • Spam a zbytečné označování skupin či jednotlivců se trestá vyhazovem ze serveru nebo banem.
 • Veškeré žádosti o unban či řešení jiných problémů patří do ticketu: #zaloz_ticket🎫
 • V ticketech vyžadujeme standartní kvalitu screenshotu, fotky focené na mobilu nestačí a vyhrazujeme si právo odmítnout problém řešit, pokud nejste schopni zmáčknout printscreen klávesu.