Pravidla

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obecná pravidla

Hraním na našich serverech automaticky souhlasíte se všemi pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá, a to za žádných podmínek. Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen trest stejně jako hráči, který pravidla porušil. Je zakázáno hledat chyby (mezery) v pravidlech. Využívání těchto chyb (mezer) je přísně zakázáno a trestá se banem.

Majitel serveru jakožto vlastník si nárokuje právo smazat kohokoliv ze serveru bez udání důvodu v případě, že daný hráč aktivně porušuje pravidla, chová se nevhodně, nebo provádí jiné nekalosti apod. V případě, že k tomuto kroku dojde, majitel serveru není nijak povinen vykazovat informace a nelze se nijak odvolat, jelikož se jedná o jeho server a osobní rozhodnutí.

Druh a výše trestu je plně v kompetenci AT. Klasické Warny nedáváme, takže můžete dostat mute/ban rovnou.

Odvolat se můžete pouze u vedení (Vaniron a Steedr) a to pouze prostřednictvím ticketu na Discordu. Pokud nemáte Discord tak smůla, pokud za vás bude spamovat kamarád tak smůla, pokud napíšete půlce AT do soukromých zpráv, tak stejně smůla a pokud budete dělat ze sebe hlupáka, že o ničem nevíte, tak opět smůla a ještě vám přidáme.

Chování v chatu

 • Vulgární či arogantní vyjadřování není tolerováno. Taktéž ihned trestáme jakýkoli spam, psaní velkými písmeny v chatu apod. Netolerujeme ani "slušné urážení", do AT ani do hráčů se nám prostě nikdo navážet nebude bez ohledu na absenci sprostých slov.
 • Používání hvězdiček k zakrytí částí slov se nebere jako polehčující a hráč bude potrestán v plné výši, stejně jako kdyby slovo bylo napsáno bez hvězdiček.
 • Je přísně zakázáno používat jakékoliv vulgární zkratky typu "kys" a to i v případě nadsázky.
 • Je zakázáno nadměrně používat emotikon výrazy (lul, kek, peepo, o/, D: apod.), zároveň je zakázáno zbytečné prodlužování slov, např. "heeeeeej".
 • Dovoleno je psát emotikony do chatu jen v rámci delší věty nikoliv samostatně. A pouze v rozumné míře. Za vkládání emotikon do (skoro) každé věty dostanete taktéž mute případně ban.
 • Je zakázáno obcházení trestu psaním na cedulky apod.
 • Je zakázána jakákoli forma reklamy na jiné servery či šíření nevhodných odkazů.
 • Zákaz žádání a dotazování o eventy či turnaje - bude bráno jako spam. Eventy jsou časté, AT pořádají minimálně jeden event denně.
 • Není povinností AT řešit cokoli s hráčem ve hře, k tomu slouží primárně Discord. Máme i jinou práci (nastavování a přípravy nového obsahu, řešení technických problémů apod.) než jen zodpovídat všechny dotazy, berte to prosím na vědomí.
 • Je zakázáno žebrat o Pokémony, předměty, herní měnu, či cokoliv jiného.
 • Je zakázána jakákoliv nevhodná diskuze ve veřejném chatu. Uvážení co do chatu patří a co ne, je plně v pravomoci AT a po upozornění následuje mute, případně ban. Doporučujeme držet se pokecu o hře, nevidíme důvod, proč otravovat ostatní diskuzí o počasí, jídle apod. To patří do soukromých zpráv nebo na Discord.

Zneužití chyb a správa účtu

 • Jakékoliv chyby ve hře, ať už jsou to chyby hry, módu, či špatně nastavená funkce serveru je hráč povinen ihned nahlásit formou ticketu na Discordu popřípadě přímo členovi Admin Teamu. Pokud tak neučiníte, je zde i možnost pozdějšího postihu (ban, smazání věcí apod.)
 • Je zakázáno zakládat si další účty, každý hráč může mít pouze jeden!
 • Taktéž je zakázáno rozdávat ve velkém svůj majetek například pokud končíte s hraním na serveru - obzvláště u velmi aktivních jedinců to může narušit ekonomiku serveru, proto tento zákaz!

Úpravy herního klienta

 • Je zakázáno používat módy typu Xray (včetně texture packu), Flyhack a podobné, co zpřístupní funkce, které nejsou součástí hry. Používání těchto "cheatů" se trestá banem až na 3 měsíce. Dovoleny jsou pouze shadery a podobné kosmetické věci.
 • Je zakázána jakákoliv úprava klienta nad rámec jeho možností, například úprava gamy (platí i pro texture packy upravující světlost).
 • Je přísně zakázáno používat jakékoliv prostředky, které skrývají nebo mění reálné informace o připojovaném hráči. Zneužívání dynamické (proměnlivé) IP adresy či například VPN za účelem porušování pravidel bude trestáno.
 • Taktéž je zakázáno používat externí software k podvádění jako například autoclickery apod. Stejně tak není dovoleno zneužívat jakýkoli hardware nežádoucím způsobem k obohacení se.
 • Termínem "používat" se rozumí i samotná přítomnost daného softwaru v modpacku/počítači. Nebudeme se hádat, zda je cheat aktivní či nikoli, prostě tam nemá co dělat.

Ingame Skiny a jména

 • Není dovoleno používat skiny obsahující či připomínající náboženskou, politickou či jinak nevhodnou tématiku. Taktéž není dovoleno používat nicky či názvy pokémonů s tímto obsahem.
 • Není dovoleno nastavit si stejný skin jako člen AT bez jeho svolení. Taktéž není dovoleno nastavit si skin jiného hráče, pokud jde o skin, který sám vytvořil a může prokazatelně prokázat jeho originalitu. V případě sporu vám bude skin resetován na defaultního Ashe.
 • Rozhodnutí, co je a co není v pořádku je v plně kompetenci AT, nerespektování se trestá permabanem. Rozhodující slovo má jako vždy hlavní vedení (Vaniron a Steedr).
 • V případě potřeby #zaloz_ticket🎫.

Převod účtu na nové jméno

 • Vzhledem k časové náročnosti převodu majetku hráče (pokémoni, claimy, rank apod.) nepodporujeme změnu nicku, jedinou výjimkou je přechod z warez účtu na originál, a to po doložení vlastnictví daného nového jména. Pokud si měníte jméno na origu nebo přecházíte na jiný warez účet, tak jedinou možností je začít od začátku a případně si věci přeposlat, převést si claim apod. Přes warez launcher můžete nalogovat oba účty. Není v našich silách vše převádět, některá data ani převést technicky nelze, proto platí následující omezení.

Pokémoni

 • Není dovoleno "vyžírat" pokémony ostatním hráčům, například pobýváním v oblasti cizích claimů či využívat pauzy kdy jiný hráč čeká, než mu někdo donese pokébally apod. Výjimku tvoří vzácné biomy, tam hráči mohou chytat bez ohledu na cizí claim.
 • Taktéž není dovoleno chytat legendy, které se spawnuli jinému hráči pokud vypršela ochrana. Pokud je daný hráč online a stále má zájem legendu chytit, je zakázáno jakkoli zasahovat a snažit se ji přivlastnit bez jeho svolení.
 • Potvrzení tpa neznamená že vám hráč povoluje chycení čehokoli, bez jasného souhlasu se jedná o krádež nehledě na typ pokémona (obyč/boss/legenda). Taktéž není povoleno cizí pokémony zabíjet bez dovolení.
 • Předměty z pokémonů patří - pokud se hráči nedomluví jinak - hráči, u kterého se daný pokémon spawnul.
 • Hráč je povinen porážet, pochytat nebo despawnovat (teleportovat se pryč a zpět) pokémony vytažené z Rybaření, Sweet Scentu, Headbutu, atp.

Griefing, ničení krajiny a plošiny

 • Je zakázáno ničit nebo si přivlastňovat cizí stavby/předměty, přestože nejsou v claimu! Pokud se zjistí, že někdo úmyslně ničil cizí stavby, či něco ukradl z beden, tak obdrží ban a to bez výjimky. Dále je zakázáno ničit krajinu (vydolování pouští, zničení celého lesa, zarovnání celého biomu, náhodné pokládání bloků za chůze, stavění sloupů apod.), taktéž za to hrozí ban.
 • Specificky není dovoleno kácet stromy ani nějak více ničit bloky v Ultraspace světě.
 • Zároveň je zakázáno kopat jakýkoliv materiál v blízkosti cizích claimů, pravidlo je stejné jako v případě zakládání vlastních claimů, povolená vzdálenost je nejméně 100 bloků od cizího claimu
 • Základní materiály jako písek, hlína, jíl, dřevo se těží na /doly
 • Je zakázáno vytvářet si plošiny za účelem získání výhody při spawnování pokémonů bez ohledu na lokaci či svět. Za plošinu jsou považovány uměle vytvořené holé platformy i vykácené lesy (i když to nebude placka).

Pozemky a claimy

 • Nestav ani nedělej claim v blízkosti cizích staveb/pozemků bez souhlasu majitele, dodržuj odstup alespoň 100 bloků.
 • Pokud se nacházíte v cizím claimu a majitel váš požádá ať odejdete, tak bez debat odejděte
 • Je zakázáno vytvářet nebo si nechávat prázdné claimy (claimy v kterých se delší dobu nic nedělo, není zde žádná bedna nebo stavba), vztahuje se převážně na vzácné biomy jako Mushroom, Jungle a Mesa.
 • Není dovoleno stavět zábrany/zdi apod. okolo biomů. Herní svět patří všem hráčům.

Diskuze o chodu serveru

 • Je přísně zakázáno ve hře diskutovat o chodu serveru či modpacku a rozebírat chování členů AT. Každý si zaslouží respekt a ve hře pro to není místo. Veškeré problémy, návrhy či stížnosti patří na Discord, kde se k tomu mohou vyjádřit i ostatní. Rozebírání těchto témat ve hře bude trestáno.
 • Je zakázáno lhát Adminům či jiným osobám pověřeným vedením serveru. Za lhaní se bere také šíření neplatných nebo lživých informací o serveru nebo členech Admin Teamu.
 • Druh a výše trestů je plně v kompetenci AT a nelze o tom diskutovat, Odvolat se můžete pouze u vedení (Vaniron a Steedr) a to pouze prostřednictvím ticketu na Discordu.

Ztráta předmětů a Pokémonů

 • Nemáme jak zjistit kdo co měl a hlavně co s tím udělal. Z tohoto důvodu nevracíme ztracené věci, klíče ani pokémony. Výjimky jsou možné pouze pokud má hráč jasný důkaz, svědectví jiného hráče se ovšem jako důkaz nepočítá. Při krádeži je možné dohledat pouze věci z truhel či rozbité bloky.
 • Nedáváme klíče ani jiné předměty, o které jste přišli kvůli plnému inventáři či nefunkčnímu hlasovacímu systému apod. Místo v inventáři je vaše zodpovědnost, stejně tak nemůžeme ovlivnit funkčnost hlasování CzechCraftu, když to není náš web.
 • Nevracíme nic ani v případě pádu/bugu serveru. Dát všem co si řeknou nemůžeme a dát jen někomu něco by nebylo fair.

Zakázané předměty

 • Seznam najdete ve hře pomocí příkazu /banneditems

Řešení problémů, unbanů a návrhů

 • Návrhy a problémy se řeší výhradně přes ticket systém na Discordu. Porušení tohoto pravidla povede k odstranění příspěvku, a to i bez varování předem, případně k banu na Discordu/ve hře.
 • Taktéž bude trestáno jakékoli polemizování o rozhodnutí AT, pokud návrh/unban/problém bude zamítnut a ticket zavřen, tak je to konečná a dále se o tom nebudeme bavit.

Gymy a Turnaje

 • Je zakázáno půjčování pokémonů na porážení Gymů i do všech turnajů. V případě turnajů budou následně vymazány všechny body, které hráč obdržel za celé období (14 dní).

Ultra Space

 • Je zakázáno vytvářet hráčům portály do Ultra Spacu nehledě na tom, zda je to za poplatek či zdarma. Stejně tak je zakázáno teleportovat k přírodně spawnutému portálu.

Giveaway

 • Není možno převádět výhry na jiný nick/hráče. Pokud máte GOLD a vyhrajete SILVER, tak vám bude GOLD automaticky prodloužen o polovinu vyhrané doby. V případě, že vyhraje hráč, který ani nehraje a neplánuje hrát na našem serveru, tak místo výhry obdrží ban na Discord, nevidím důvod se do soutěže vůbec hlásit, když nehrajete.

Kasina a jiný hazard

 • Je zakázáno stavět či provozovat na serveru veškeré druhy kasin a jiné podobné hazardní hry.

Pravidla pro VIP shop

 • Je povoleno kupovat pouze 1 legendu měsíčně dalšímu hráči - celkový limit je tedy 1 legendu sobě, 1 kámošovi.

Pravidla o prodeji

 • Jakékoliv obchodování s položkami mimo naše servery (výměna za tokeny v jiné hře, na jiném serveru apod.) jsou čistě na vaši odpovědnost a v případě problémů nebudeme řešit žádné vyrovnání či vracení položek

Prodej předmětů

 • Je zakázáno prodávat předměty přejmenované přes kovadlinu
 • Je zakázáno prodávat "falešné" klíče k truhlám, ať už přejmenované přes kovadlinu, nebo nefunkční klíče

Prodej Pokémonů

 • Pokémoni se standardně prodávají breedovatelní. Prodávající je povinen kupujícího informovat, pokud má Pokémon unbreed. Argumenty typu "on se ale neptal jestli je breedable" nebere v potaz.
 • Při prodeji jakýmkoliv způsobem (příkazem /trade, poslání přímo částky a jiné) je zakázáno prodávat či vyměňovat Pokémony za nižší hodnotu, než je minimální stanovená v GTS.
 • Hráč je povinen si zjistit hodnotu Pokémona (výpočtem nebo přes GTS) než ho komukoliv nabídne
 • Na náturu ani vzácnost pokémona se nevztahují žádné poplatky, je tedy na hráči samotném, aby si odhadl cenu.

Výpočet ceny pro GTS

Položka Cena
Základní cena Pokémona 1.000$
1x31 IV stat +2.000$
2x31 IV stat +5.000$
3x31 IV stat +13.000$
4x31 IV stat +27.000$
5x31 IV stat +49.000$
6x31 IV stat +74.000$
Hidden Abilita +35.000$
Shiny +5.000$
Shadow Textura +6.000$
Legenda +37.000$
Ultra Beast +30.000$
Ditto +30.000$
Naklonováno 0/3 (Mew) nebo Rubín (Azelf) +15.000$
Naklonováno 1/3 (Mew) nebo Rubín (Azelf) +10.000$
Naklonováno 2/3 (Mew) nebo Rubín (Azelf) +5.000$
Unbreedable -10% z celkové ceny

Příklady výpočtu

Pokémon Položka Cena
Magikarp Základní cena 1.000$
5 x 31 IV +49.000$
Hidden Abilita +35.000$
Unbreedable -10% (8.500$)
Výsledná cena 76.500$
Pokémon Položka Cena
Mewtwo Základní cena 1.000$
Legenda +37.000$
3 x 31 IV +13.000$
Shiny +5.000$
Výsledná cena 56.000$

Pravidla na Discordu

Pozvánka Ticket
https://discord.com/invite/nF72AYN #zaloz_ticket🎫
 • Je zakázáno nadávat, provokovat či urážet hráče nebo členy AT.
 • Taktéž je zakázáno vkládat nevhodné reakční emoty, především na novinky apod. Pokud s něčím nesouhlasíte tak si založte ticket.
 • Neposílej žádné nevhodné obrázky, videa, emotikony a jiné blbosti, co tam nepatří.
 • Spam a zbytečné označování skupin či jednotlivců se trestá vyhazovem ze serveru nebo banem.
 • Veškeré žádosti o unban či řešení jiných problémů patří do ticketu: #zaloz_ticket🎫
 • V ticketech vyžadujeme standartní kvalitu screenshotu, fotky focené na mobilu nestačí a vyhrazujeme si právo odmítnout problém řešit, pokud nejste schopni zmáčknout printscreen klávesu.