Příkazy

Z Pokeland.cz | Wiki
(přesměrováno z Prikazy)
Přejít na: navigace, hledání

Obecné příkazy

Teleporty

 • /sethome - Vytvoří teleport domů
 • /home - Teleport domů
 • /sethome Jméno - Vytvoří další teleport, každý hráč může mít max 10 teleportů (VIP max 20)
 • /home Jméno - Teleport na konkrétní uložený home
 • /delhome Jméno - Smaže konkrétní uložený home
 • /homes - Zobrazí menu všech vašich teleportů s možností výběru teleportace
 • /tpa JménoHráče - Teleport na hráče, vyžaduje potvrzení
 • /tpaccept , /tpdeny - Přijmutí nebo odmítnutí teleportu, lze vyřešit i kliknutím do chatu
 • /warps - Seznam dostupných warpů, následně se teleportuješ kliknutím v chatu nebo zadáním příkazu např. /warp eventy
 • /navody , /shop , /centrum , /bedny , /eventy , /arena , /raidy - Většina warpů má i svou vlastní zkratku
 • /safari - Teleportuje do "Safari", shodný teleport jako /spawn
 • /spawn - Teleportuje na spawn, shodný teleport jako /safari
 • /rtp - Náhodný teleport do stavebního světa, lze použít jednou za 5 minut (VIP co 2 minuty)
 • /tezba - Náhodný teleport těžebního světa, lze použít jednou za 5 minut (VIP co 2 minuty)
 • /back - Teleport na předchozí pozici, třeba když se teleportuješ ke kamarádovi a chceš jít zpět

Peníze

 • /bal , /money - Aktuální stav na účtě
 • /bal JménoHráče - Aktuální stav na účtu daného hráče
 • /baltop - Seznam nejbohatších hráčů na serveru
 • /pay JménoHráče částka např. /pay Steedr 200 - Pošle peníze hráči
 • /tokens - zobrazí zůstatek tokénu pro /pokebuilder
 • /tokens pay JménoHráče částka např. /tokens pay Steedr 20 - Pošle danému hráči tokeny
 • /klice - Zobrazí stav vašich virtuálních klíčů k bednám
 • /giftkey JménoHráče TypKlíče počet např. /giftkey Steedr vote 1 - Pošle danému hráči virtuální klíč k bedně

Komunikace

 • /msg JménoHráče - Napíše soukromou zprávu hráči
 • /r text - Rychlá odpověď na zprávu v msg, zprávu odešle poslednímu hráči, který ti psal v msg
 • /ignore JménoHráče např. /ignore Steedr - V chatu neuvidíš žádné zprávy které hráč napíše, nelze použít na členy Admin Teamu
 • /ignorelist - Seznam ignorovaných hráčů
 • /discord - Zobrazí odkaz na náš Discord server
 • /link - Propojení Discordu se hrou
 • /unlink - Zrušení propojení Discordu se hrou
 • /ticket - Zobrazí odkaz na založení ticketu na našem Discordu

Info příkazy

 • /catchcombo - Ukáže podrobnosti o nastavení "Catch Comba" na serveru
 • /ranky - Informuje o výhodách jednotlivých ranků za plnění pokédexu
 • /ditto - Ukáže podrobnosti o tom, jak získat Ditta
 • /legklic - Zobrazí možnosti získání klíče k Legendary bedně
 • /meltan - Ukáže podrobnosti o tom, jak získat Meltana
 • /penize - Možnosti jak získat herní peníze
 • /ping - Zobrazí tvůj aktuální ping
 • /pravidla - Odkaz na podrobná pravidla serveru
 • /rank - Ukáže aktivní ranky (i zbývající čas VIP ranku)
 • /ping - Zobrazí tvůj aktuální ping
 • /solve - Vypočítá příklad (např. /solve 36*2/4)
 • /ping - Zobrazí tvůj aktuální ping
 • /stats - Zobrazí vaše statistiky na serveru (např. kolik bloků jste už vykopali)
 • /vip - Zobrazí výhody VIP ranku
 • /wipe - Informace o tom kdy byl poslední wipe
 • /znaky - Seznam nejrůznějších znaků
 • /znaky2 - Seznam dalších znaků
 • /ll - Zobrazí posledních 5 spawnutých Legend, Ultra Beastů, Hidden Ability, Shiny a Boss pokémonů

Ostatní

 • /banneditems - Seznam zakázaných předmětů a bloků
 • /barvy - Seznam dostupných barevných znaků
 • /casy - Části dne podle hodin na minimapě (svítání, odpoledne, půlnoc, atd.)
 • /kits - Seznam všech dostupných kitů
 • /playtime - Odehraný čas na serveru (bez AFK)
 • /playtop - Největší závisláci na serveru (bez AFK)
 • /pocasi - Možnost koupit změnu času a počasí v Safari za herní měnu
 • /help - Zobrazí seznam příkazů
 • /trezor - Otevře trezor (= něco jako další soukromá EnderTruhla)
 • /kos nebo /trash - Odpadkový koš, po zavření smaže všechny vložené předměty bez možnosti vrácení zpět
 • /vote - Odkaz na stránku, kde můžeš hlasovat pro server
 • /webwiki - Odkaz na naši (tuto) wikipedii
 • /ping - Zobrazí tvůj aktuální ping
 • /skin - Nastaví vám skin jiného hráče (lze použít 1x za 60 min); Použití: /skin JménoHráče nebo /skin off (vrátí vám váš původní skin)
 • /changepassword - příkaz pro změnu hesla
 • /quests vyvolá menu s úkoly od NPC Vanirona
 • /quest started přehled přijatých úkolů od NPC Vanirona - úkoly můžeš zrušit kliknutím pravého tlačítka v menu.

Pokémon příkazy

 • /bingo - Chytání pokémonu za odměny (klíče k Bingo bedně, případně za 3x splnění celého bingy i poukaz na UB/legendu)
 • /dex - Plnění Pokédexu za odměny
 • /endbattle - Ukončí souboj s Pokémonem či trenérem
 • /evofix <pozice> - Nastartuje evoluci u pokémona na dané pozici, pokud pro ni splňuje všechny požadavky
 • /mega - Nahodí náramek potřebný pro Mega Evoluce
 • /pc - Otevře počítač se všemi Pokémony
 • /pheal - Vyléčí všechny Pokémony v partě, lze použít jednou za 30 minut
 • /pokebuilder - Nástroj pro úpravu pokémonů za tokeny
 • /gift JménoHráče <pozice> např. /gift Steedr 3 - Pošle hráči Pokémona
 • /pokeconvert <pozice> např. /pokeconvert 3 - Převede Pokémona na fotku, kterou lze někomu darovat a následně ji převést zpět na Pokémona (pravým kliknutím)
 • /raidodmena - Vyzvedne všechny dostupné odměny za Raidy
 • /tradesim <pozice> - Simulace obchodu pro evoluci Pokémona, v případě Karrablasta lze použít příkaz v této formě /tradesim 2 shelmet
 • /wt - Možnost vyměnit svého Pokémona za náhodného, každý den se seznam obměňuje
 • /wt list - Zobrazí aktuální seznam pokémonů které lze získat náhodnou výměnou přes /wt
 • /legendarytrust add JménoHráče - Povolí hráči zaútočit na čerstvě spawnutou legendu (ochrana trvá 5 minut od spawnutí)
 • /purify [slot] - Očistí Shadow Pokémona levelu 50+ na purified formu a přidá XP do Shadow research systému.
 • /shadowlevel - Zobrazí level (a XP potřebné do dalšího levelu) Shadow research systému.

Informace o Pokémonech

 • /checkspawn - Vypíše seznam Pokémonů co se mohou spawnout ve tvém okolí
 • /evo JménoPokémona - Ukáže podmínky pro evoluci daného pokémona
 • /wiki JménoPokémona - Obecné informace o Pokémonovi
 • /party - Kompletní přehled o Pokémonech v partě, IV, EV, nátura, Abilita, útoky a tak dále
 • /ivs <pozice> např. /ivs 3 - Přehled IV statů Pokémona v partě
 • /evs <pozice> např. /evs 3 - Přehled EV statů Pokémona v partě
 • /pokedisplay <pozice> např. /pokedisplay 3 - Ukáže Pokémona do chatu všem hráčům, za příkaz lze dopsat jméno a uvidí to pouze daná osoba, příklad /pokedisplay 3 Steedr
 • /natdex - Zkontroluje, jestli tvá sestava pokémonů splňuje NatDex (omezení na turnaje)
 • /predator - Zobrazí v chatu bonusy statů dle prefixů pro Predátor Pokémony.

Reset Pokémonů

 • /pokerestart - Vymazání všech Pokémonů v partě i PC a resetování pokédexu, začnete úplně znova výběrem starter Pokémona.
  Před použitím doporučujeme konzultaci s AT v ticketu pro předejití případných problémů.

Obchody

 • /gts - Nákup a prodej předmětu a Pokémonů mezi hráči, cenu si určují hráči, přičemž je zde nastaven výpočet minimální ceny podle Pravidel
 • /gts sell <množství> <cena> - Přidání předmětů do nabídky, položku musíš držet v ruce
 • /sts - Prodej Pokémonů serveru, ceny jsou zde pevně dané podle statů

Claimy

 • /abandonclaim nebo /abandon - Smaže claim v kterém právě stojíš, pokud stojíš v subclaimu, tak smaže pouze ten, hlavní ti zůstane
 • /abandonall - Smaže všechny vaše claimy
 • /claim - Vytváření či rozšiřování claimu bez nutnosti mít v ruce zlatou lopatku, vypneš opětovným zadáním příkazu
 • /claimcreate <poloměr> např. /claimcreate 50 - Automatické vytvoření čtvercového claimu o velikosti 101x101
 • /trust JménoHráče např. /trust Steedr - Povolí hráči používat všechny bloky včetně stavění
 • /trust JménoHráče manager např. /trust Steedr manager - Plný přístup ke claimu včetně přidávání dalších lidí
 • /accesstrust JménoHráče např. /accesstrust Steedr - Povolí hráči používat pouze páčky, tlačítka a jiné předměty, které nemají inventář, nemůže pokládat a ni ničit bloky
 • /containertrust JménoHráče např. /containertrust Steedr - Povolí hráči používat všechyn předměty a otevírat bedny, nemůže pokládat a ni ničit bloky
 • /trustlist - Informace o tom kdo má v daném claimu trust (včetně typu trustu)
 • /claimlist - Seznam všech vlastněných claimů; na claimy se lze pomocí tohoto menu i teleportovat
 • /claiminfo - Informace o daném claimu; interaktivní menu lze použít pro nastavení parametrů claimu
 • /claimsetspawn - Nastaví pozici v claimu na kterou se lze teleportovat příkazem /claimspawn
 • /claimspawn - Teleportuje na nastavenou pozici (funguje jen v rámci daného claimu)
 • /claimexpand počet např. /claimexpand 35 - Rozšíří claim o daný počet bloků směrem jakým se díváš
 • /claimgreeting zpráva - Uvítací zpráva při vstupu do claimu
  • /claimgreeting clear - Odstraní uvítací zprávu
 • /claimfarewell zpráva - Zpráva na rozloučenou při odchodu z claimu
  • /claimfarewell clear - Odstraní zprávu na rozloučenou
 • /claimtitle enter/exit main/sub zpráva/clear*none - Nastavuje zprávu přes střed obrazovky při vstupu/výstupu z claimu
 • /claimtransfer JménoHráče - Převede claim na jiného hráče
 • /subdivideclaims nebo /modesubdivide - Zapne vytváření subclaimu, vhodné když máš velký claim a chceš povolit hráči jen určitou část, lze vytvářet pouze uvnitř claimů
 • /modebasic - Přepne režim z tvorby subclaimů zpět na tvorbu claimů
 • /cuboid - Přepíná vytváření 3D claimů, výška a hloubka claimu bude jak si ji určíš, vhodné např. pro subclaimy
 • /playerinfo , /playerinfo JménoHráče - Informace o hráči, počet claim bloků, poslední přihlášení a další
 • /claimtool - Zapne nástroj pro úpravu/info o claimu
 • /claimdisplayname - Nastavení názvu claimu

Příkazy pro VIP

 • /ec - Ender truhla kdykoliv a kdekoliv
 • /kit vip - 1x za 7 dní, obsahuje 10x Copper Hourglass, 10x Silver Hourglass, 6x Gold Hourglass a 5x Rare Candy
 • /pheal - Vyléčí všechny Pokémony v partě, lze použít jednou za minutu
 • /pokecolor <pozice> <Přezdívka> např. /pokecolor 3 &2&lIvysaur - Barevná přezdívka Pokémona
 • /rank - Zjištění jak dlouho ti zbývá do konce VIP
 • /opravit - Opraví nástroj držený v ruce, lze použít jednou za 30 minut
 • /resetevs <pozice> např. /resetevs 3 - Resetuje EVs u Pokémona, lze použít jednou za 30 minut
 • /top - Teleportuje tě nahoru (teleportuje na nejvyšší block nad kterým je místo)
 • /trezor - Otevře trezor, lze otevřít i bez aktivního VIP (Aktivace VIP přidává další sloty)
 • /wb - Crafting stůl kdykoliv a kdekoliv