EVs

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Stejně jako hlavní série Pokémonových her, Pixelmon obsahuje systém umožňující růst síly Pokémona na základě oponentů, které porazil. Je to na základě skrytých hodnot zvané Effort Values, neboli

EVs, které existují ve všech 6ti statech.

Základy Effort Values

Každý Pokémon, včetně legendárních přinášejí specificky druhový a množství EVs který dostává každý Pokémon, který se podílel na porážení toho Pokémona, a nebo máš v inventáři Exp. All.

Na rozdíl od Exp se každému příslušnému Pokémonovi dostává celá částka EVs, místo aby byla rozdělena rovnoměrně. Každý Pokémon má limit 510 EVs, s limitem 252 pro každý stat. Aplikují se na staty Pokémona

okamžitě, aniž by bylo nutné postupovat na vyšší úroveň.

Itemy na EVs

Macho Brace - zdvojnásobuje získání EVs

Power Náramky - dávají navíc 8 bodů EVs v specifickém statu.

Vitamíny - zvyšují specifický stat o 10 bodů

Berries - snižují specifický stat o 10 bodů, ale zvyšuje happiness.

Stat Power náramek Vitamíny Bobule
HP Powerweight.png Power Weight Hpup.png Hp Up Pomegberry.png Pomeg Berry
Attack Powerbracer.png Power Bracer Protein.png Protein Kelpsyberry.png Kelpsy Berry
Defense Powerbelt.png Power Belt Iron.png Iron Qualotberry.png Qualot Berry
Special Attack Powerlens.png Power Lens Calcium.png Calcium Hondewberry.png Hondew Berry
Special Defense Powerband.png Power Band Zinc.png Zinc Grepaberry.png Grepa Berry
Speed Poweranklet.png Power Anklet Carbos.png Carbos Tamatoberry.png Tamato Berry

Trénink

Předtím než vysvětlím jak trénují EVs, zkontroluj si na serveru commandem /evs [slot] že máš 0% EVs!


Na serveru máme speciální warp, /warp evs. Jsou tam zóny na HP, Attack, Sp. Atk., Sp. Def., Speed. Zabíjej Pokémony v zónách, kontroluj si EVs přes /evs [slot].