Beedrill

Z Pokeland.cz | Wiki
Přejít na: navigace, hledání
014.png #014: Kakuna Pokémon #016: Pidgey 016.png
Beedrill #015
015 model.png
Typ Šance na chycení
Bugtyp.png Bug/Poison Poisontyp.png 45
Ability Hidden Abilita
Swarm Sniper
Čas spawnu Rozsah úrovní v přírodě
Svítání/Stmívání 10-50
Místo spawnu Poměr pohlaví
Ve vzduchu 50% ♂, 50% ♀
EV zařazení
2 Attack, 1 Special Defense
Osedlání Chování
Ne Plachý 80%
Neutrální 0%
Agresivní 20%
Vaječná skupina
Bug


Beedrill je dvou-typový Pokémon, a to Bug/Poison.
Vyvíjí se z Kakuna na úrovni 10, která se vyvíjí z Weedle na úrovni 7.
Beedrill má Mega Evoluci a speciální Pink vzhled.

Spawn biomy

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost Rarita
Birches (břízové lesy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Flowery (květinové biomy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Forests (lesy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Taigas (taiga biomy) Odpoledne, stmívání Ve vzduchu Žádné Ultra vzácný 5.0
Birches (břízové lesy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Flowery (květinové biomy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Forests (lesy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Taigas (taiga biomy) Kdykoliv Všude Headbutt Ultra vzácný 10.0
Forests (lesy) Odpoledne Všude Sweet Scent Hodně vzácný 20.0
Taigas (taiga biomy) Odpoledne Všude Sweet Scent Hodně vzácný 20.0
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky

Pink Beedrill

Biom Čas Lokace Podmínky Vzácnost Rarita
Birches (břízové lesy) Odpoledne, stmívání Na zemi, koruny stromů Žádné Ultra vzácný 0.05
Flowery (květinové biomy) Odpoledne, stmívání Na zemi, koruny stromů Žádné Ultra vzácný 0.05
Forests (lesy) Odpoledne, stmívání Na zemi, koruny stromů Žádné Ultra vzácný 0.05
Taigas (taiga biomy) Odpoledne, stmívání Na zemi, koruny stromů Žádné Ultra vzácný 0.05
*Tento Pokémon se může spawnout přirozeně nebo vynuceně, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky

Dropy

Dropy Šance Množství
Quickclaw.png Quick Claw 5% 1
String vanilla.png String 100% 1

Held item

Předmět Šance
Poisonbarb.png Poison Barb 5%


Staty

Staty Rozmezí
Na úrovni 100
HP: 65
240 - 334
Attack: 90
166 - 306
Defense: 40
76 - 196
Sp. Atk: 45
85 - 207
Sp. Def: 80
148 - 284
Speed: 75
139 - 273
Celkem: 395
Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou
Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou


Mega Beedrill

Staty Rozmezí
Na úrovni 100
HP: 65
240 - 334
Attack: 150
274 - 438
Defense: 40
76 - 196
Sp. Atk: 15
31 - 141
Sp. Def: 80
148 - 284
Speed: 145
265 - 427
Celkem: 495
Minimální staty se počítají s 0 EVs, 0 IVs a se snižující náturou
Maximální staty se počítají s 252 EVs, 31 IVs a se zvyšující náturou

Účinnost proti typům

Bugtyp.png Darktyp.png Dragontyp.png Electrictyp.png Fairytyp.png Fightingtyp.png Firetyp.png Flyingtyp.png Ghosttyp.png Grasstyp.png Groundtyp.png Icetyp.png Normaltyp.png Poisontyp.png Psychictyp.png Rocktyp.png Steeltyp.png Watertyp.png
½× ½× ¼× ¼× ½×

Útoky

Naučené levelováním

Level Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
1 Twineedle Bugtyp.pngBug Fyzický útok 25 100% 20
1 Fury Attack Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 15 85% 20
Evolucí Twineedle Bugtyp.pngBug Fyzický útok 25 100% 20
11 Fury Attack Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 15 85% 20
14 Rage Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 20 100% 20
17 Pursuit Darktyp.pngDark Fyzický útok 40 100% 20
20 Focus Energy Normaltyp.pngNormal Status —% 30
23 Venoshock Poisontyp.pngPoison Speciální útok 65 100% 10
26 Assurance Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 10
29 Toxic Spikes Poisontyp.pngPoison Status —% 20
32 Pin Missile Bugtyp.pngBug Fyzický útok 25 95% 20
35 Poison Jab Poisontyp.pngPoison Fyzický útok 80 100% 20
38 Agility Psychictyp.pngPsychic Status —% 30
41 Endeavor Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 5
44 Fell Stinger Bugtyp.pngBug Fyzický útok 50 100% 25

Naučené z TM/TR/HM

TM/TR/HM Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Tmflying.png TM06 Toxic Poisontyp.pngPoison Status 90% 10
Tmnormal.png TM09 Venoshock Poisontyp.pngPoison Speciální útok 65 100% 10
Tmgrass.png TM10 Hidden Power Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
Tmgrass.png TM11 Sunny Day Firetyp.pngFire Status —% 5
Tmground.png TM15 Hyper Beam Normaltyp.pngNormal Speciální útok 150 90% 5
Tmpsychic.png TM17 Protect Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Tmnormal.png TM19 Roost Flyingtyp.pngFlying Status —% 10
Tmpsychic.png TM21 Frustration Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Tmrock.png TM22 Solar Beam Grasstyp.pngGrass Speciální útok 120 100% 10
Tmice.png TM27 Return Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 20
Tmnormal.png TM31 Brick Break Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 75 100% 15
Tmrock.png TM32 Double Team Normaltyp.pngNormal Status —% 15
Tmwater.png TM36 Sludge Bomb Poisontyp.pngPoison Speciální útok 90 100% 10
Tmnormal.png TM40 Aerial Ace Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 60 —% 20
Tmfighting.png TM42 Facade Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Tmpsychic.png TM44 Rest Psychictyp.pngPsychic Status —% 10
Tmwater.png TM45 Attract Normaltyp.pngNormal Status 100% 15
Tmnormal.png TM46 Thief Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 25
Tmrock.png TM48 Round Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 100% 15
Tmrock.png TM54 False Swipe Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 40 100% 40
Tmdark.png TM59 Brutal Swing Darktyp.pngDark Fyzický útok 60 100% 20
Tmpsychic.png TM62 Acrobatics Flyingtyp.pngFlying Fyzický útok 55 100% 15
Tmelectric.png TM66 Payback Darktyp.pngDark Fyzický útok 50 100% 10
Tmfire.png TM68 Giga Impact Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 150 90% 5
Tmfighting.png TM75 Swords Dance Normaltyp.pngNormal Status —% 20
Tmground.png TM81 X-Scissor Bugtyp.pngBug Fyzický útok 80 100% 15
Tmwater.png TM83 Infestation Bugtyp.pngBug Speciální útok 20 100% 20
Tmnormal.png TM84 Poison Jab Poisontyp.pngPoison Fyzický útok 80 100% 20
Tmfairy.png TM87 Swagger Normaltyp.pngNormal Status 85% 15
Tmgrass.png TM88 Sleep Talk Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Tmfairy.png TM89 U-turn Bugtyp.pngBug Fyzický útok 70 100% 20
Tmelectric.png TM90 Substitute Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Tmgrass.png TM100 Confide Normaltyp.pngNormal Status —% 20

Naučené od move tutora

Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Bug Bite Bugtyp.pngBug Fyzický útok 60 100% 20
Defog Flyingtyp.pngFlying Status —% 15
Drill Run Groundtyp.pngGround Fyzický útok 80 95% 10
Electroweb Electrictyp.pngElectric Speciální útok 55 95% 15
Endeavor Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 5
Giga Drain Grasstyp.pngGrass Speciální útok 75 100% 10
Knock Off Darktyp.pngDark Fyzický útok 65 100% 20
Laser Focus Normaltyp.pngNormal Status —% 30
Snore Normaltyp.pngNormal Speciální útok 50 100% 15
Tailwind Flyingtyp.pngFlying Status —% 15
Throat Chop Darktyp.pngDark Fyzický útok 80 100% 15

Naučené pářením

Rodič Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Tento Pokémon se neučí žádný útok pářením

Převedením z jiné generace

  • Tato funkce zatím není součástí Pixelmon módu
Útok Typ Kategorie Síla Přesnost PP
Air Cutter Flyingtyp.pngFlying Speciální útok 60 95% 25
Baton Pass Normaltyp.pngNormal Status —% 40
Bide Normaltyp.pngNormal Fyzický útok —% 10
Captivate Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
Curse Ghosttyp.pngGhost Status —% 10
Cut Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 50 95% 30
Double-Edge Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 120 100% 15
Endure Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Flash Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
Fury Cutter Bugtyp.pngBug Fyzický útok 40 95% 20
Mimic Normaltyp.pngNormal Status —% 10
Natural Gift Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 100% 15
Ominous Wind Ghosttyp.pngGhost Speciální útok 60 100% 5
Rock Smash Fightingtyp.pngFighting Fyzický útok 40 100% 15
Secret Power Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 70 100% 20
Silver Wind Bugtyp.pngBug Speciální útok 60 100% 5
Skull Bash Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 130 100% 10
Struggle Bug Bugtyp.pngBug Speciální útok 50 100% 20
Sweet Scent Normaltyp.pngNormal Status 100% 20
Swift Normaltyp.pngNormal Speciální útok 60 —% 20
Take Down Normaltyp.pngNormal Fyzický útok 90 85% 20